Toepassen privacywetgeving (AVG) voor veiligheidskundigen

Met de invoering de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de privacywetgeving aangescherpt. In het dagelijks werk van veiligheidskundigen levert de nieuwe wet nog veel vragen op.

Door technologische ontwikkelingen wordt het steeds makkelijker wordt om gegevens te verzamelen en medewerkers te controleren. Handig voor werkgevers en veiligheidskundigen. U wilt immers weten wie er op de werkplek aanwezig zijn en of de medewerkers, leveranciers en bezoekers ook veilig zijn. Bij de toegangscontrole wordt steeds vaker gebruik gemaakt van irisscans, vingerafdrukken of gelaatsherkenning. Ook worden persoonsgegevens vastgelegd in V&G plannen, bij melding van incidenten en is er op menige werkplek cameratoezicht.

Allemaal maatregelen ten behoeve van de veiligheid, maar wat is hierbij wel en niet toegestaan volgens de privacywet? En in hoeverre bent u als veiligheidskundige – in de eigen organisatie of bij een opdrachtgever- verantwoordelijk voor het omgaan met bijzondere persoonsgegevens?

Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere:

  • Hoe u dient om te gaan met de verwerking en bewaring van (bijzondere) persoonsgegevens
  • De voorwaarden voor controleren medewerkers alcohol-, drugs- en medicijngebruik
  • Cameratoezicht
  • Melden van incidenten en ongevallen
  • Wijziging in beveiliging en handhaving door invoering AVG

Na het volgen van deze training weet u:

  • Weet u hoe u conform de AVG (bijzondere) persoonsgegevens verantwoord kunt vastleggen, verwerken, bewaren en verstrekken.
  • Wat u wat u moet regelen bij controleren medewerkers door gps en cameratoezicht
  • wat wel en niet is toegestaan bij controle op alchol- drugs- en medicijngebruik
  • Heeft u kennis van de beveiligingseisen die voortvloeien uit de AVG
  • Bent u op de hoogte van de rol van de Autoriteit Persoonsgegevens en het handhavingsbeleid

Datum: 16 april 2020
Locatie: Centraal in het land

Deelnemerstarief:
 € 375,- excl. BTW per persoon.

10% korting abonnees Arbeidsveiligheid.net, Werk & Veiligheid, VCAnieuws.nl.

Organisatie:
Contact: Studiecentrum Kerckebosch 
Postbus 122 - 3700 AC Zeist 
Telefoon 030 6984222
E-mail: klantenservice@kerckebosch.nl

 

Locatie: 
Centraal in het land
Datum: 
donderdag, 16 april, 2020