VAKINFORMATIE
Beroepsziekten van de bovenste ledematen
Achtergrondartikel | Preventie

Beroepsziekten van de bovenste ledematen

Naar aanleiding van het rapport ‘Beroepsziekten in beeld’ van de Inspectie SZW en het ministerie van SZW gaat bedrijfsarts Bas Sorgdrager dieper in op de meest voorkomende beroepsziekten. Deze keer...Lees meer
Achtergrondartikel | Preventie

Gezond werken in nachtdienst

Een verstoring van het dag-nacht-ritme kan de vitaliteit van medewerkers die nachtdiensten draaien aantasten. Hoe kom je erachter waar de grootste knelpunten zitten? Welke risico’s brengt het werken...Lees meer
Fysieke belasting, bestaat dat nog?
Achtergrondartikel | Preventie

Fysieke belasting, bestaat dat nog?

In het computertijdperk waarin wij leven zou je het haast vergeten: lichamelijk zwaar werk. Toch is er een groep werkenden in Nederland die fysiek probeert overeind te blijven. Het werk doet bij hen...Lees meer
Thuiswerkbeleid in 9 vragen
Achtergrondartikel | Preventie

Thuiswerkbeleid in 9 vragen

De overheid laat het thuiswerkadvies (gedeeltelijk) los, maar de verwachting is dat het thuiswerken een ‘blijvertje’ is. Als je als werkgever thuiswerken mogelijk maakt, wat zijn dan de consequenties...Lees meer
Toets de toetser van de RI&E
Achtergrondartikel | RI&E

Toets de toetser van de RI&E

Als bedrijf heb je de keuze om zelf de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren en te laten toetsen door een gecertificeerde arbo kerndeskundige. Hierbij is het belangrijk om goed...Lees meer
Werkstress
Achtergrondartikel | Preventie

Stress herkennen en reageren

Ga in gesprek over werkstress
Stress heeft negatieve effecten op iedereen: de medewerker, de sociale omgeving, collega’s en de organisatie. Het is dus in ieders belang dat we de stressreacties goed herkennen en daarop reageren...Lees meer
Maak werk van gezonde werktijden
Achtergrondartikel | Preventie

Maak werk van gezonde werktijden

Ongeveer 15% van de beroepsbevolking in Nederland werkt soms of regelmatig ’s nachts. Dat aantal stijgt. Vaak zijn werktijden het ondergeschoven kindje voor veel preventiemedewerkers en...Lees meer
Achtergrondartikel | Preventie

Checklist: Corona op het werk

Wanneer (thuis)werkers weer aan het werk gaan op een locatie van het bedrijf zelf, moeten er voorzorgsmaatregelen worden genomen. Naast de bekende hygiëneregels om het virus in te blijven dammen,...Lees meer
Het jaar van de RI&E, terwijl niet iedereen zich dat realiseert
Achtergrondartikel | RI&E

Het jaar van de RI&E

Terwijl niet iedereen zich dat realiseert
Door corona realiseren veel werkgevers zich dat een deel van de medewerkers prima deels thuis kan werken. Het hybride of blended werken komt steeds vaker terug. Het kantoor als ontmoetingsplek vraagt...Lees meer