VAKINFORMATIE
Rouw op de werkvloer
Achtergrondartikel | Sociale veiligheid

Rouw op de werkvloer

Opeens, maar soms ook verwacht, komt het bericht dat een van de medewerkers overleden is. Of iemand uit het gezin van een medewerker. Je schrikt er altijd van en daarna komt de vraag: wat nu?Lees meer
Achtergrondartikel | Preventie

Communiceren over preventie

Communicatie is één van de belangrijkste pijlers onder een succesvol preventiebeleid. Je kunt goede maatregelen treffen en afspraken maken, maar als mensen niet op de hoogte zijn of niet overtuigd...Lees meer
Aandacht voor (on)gewenst gedrag
Achtergrondartikel | Sociale veiligheid

Beleid voor (on)gewenst gedrag

Als preventiemedewerker heb jij een belangrijke preventieve taak ten aanzien van ongewenst gedrag. Het voorkomen van of beperken van psychosociale arbeidsbelasting hoort uitgebreid aan bod te komen...Lees meer
Beroepsziekten van de bovenste ledematen
Achtergrondartikel | Preventie

Beroepsziekten van de bovenste ledematen

Naar aanleiding van het rapport ‘Beroepsziekten in beeld’ van de Inspectie SZW en het ministerie van SZW gaat bedrijfsarts Bas Sorgdrager dieper in op de meest voorkomende beroepsziekten. Deze keer...Lees meer
Achtergrondartikel | Preventie

Gezond werken in nachtdienst

Een verstoring van het dag-nacht-ritme kan de vitaliteit van medewerkers die nachtdiensten draaien aantasten. Hoe kom je erachter waar de grootste knelpunten zitten? Welke risico’s brengt het werken...Lees meer
Fysieke belasting, bestaat dat nog?
Achtergrondartikel | Preventie

Fysieke belasting, bestaat dat nog?

In het computertijdperk waarin wij leven zou je het haast vergeten: lichamelijk zwaar werk. Toch is er een groep werkenden in Nederland die fysiek probeert overeind te blijven. Het werk doet bij hen...Lees meer
Thuiswerkbeleid in 9 vragen
Achtergrondartikel | Preventie

Thuiswerkbeleid in 9 vragen

De overheid laat het thuiswerkadvies (gedeeltelijk) los, maar de verwachting is dat het thuiswerken een ‘blijvertje’ is. Als je als werkgever thuiswerken mogelijk maakt, wat zijn dan de consequenties...Lees meer
Toets de toetser van de RI&E
Achtergrondartikel | RI&E

Toets de toetser van de RI&E

Als bedrijf heb je de keuze om zelf de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren en te laten toetsen door een gecertificeerde arbo kerndeskundige. Hierbij is het belangrijk om goed...Lees meer