Verdiepende RI&E Gevaarlijke stoffen

In deze training leert u verschillende methodieken voor het in kaart brengen van gevaarlijke stoffen en het beheersen van de risico’s.

Iedere maand opnieuw overlijden in Nederland meer dan 200 werknemers aan kanker door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Daarnaast worden tienduizenden werknemers per jaar al dan niet langdurig ziek door hun werk. Veel van die gezondheidseffecten worden veroorzaakt door langdurige en frequente blootstelling aan gevaarlijke stoffen die pas na lange tijd merkbaar worden. Met het opschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd zullen veel beroepsziekten nu ook tijdens het arbeidsproces al zichtbaar gaan worden.

De overheid ziet het terugdringen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen als een van de belangrijkste speerpunten. Daarom wordt steeds meer belang gehecht aan het uitvoeren van een verdiepende RI&E gevaarlijke stoffen. In het kader van de RI&E is het wettelijk verplicht om van alle aanwezige gevaarlijke (chemische) stoffen de aard, mate en duur van de blootstelling te registreren. Voor de kankerverwekkende en mutagene stoffen gelden aanvullende verplichtingen.

Wanneer bedrijven met veel verschillende stoffen werken, kan het maken van een verdiepende RI&E een omvangrijke klus zijn als het niet efficiënt wordt aangepakt. In deze training maakt u kennis met verschillende methodieken voor het in kaart brengen van gevaarlijke stoffen en het beheersen van de risico’s.

Na het volgen van deze training:

  • weet u hoe u efficiënt een verdiepende RI&E gevaarlijke stoffen kunt maken
  • kunt u de blootstelling aan gevaarlijke stoffen beoordelen
  • weet u hoe u de risico’s van gevaarlijke stoffen kunt beheersen
  • weet u hoe u aan de registratieverplichtingen kunt voldoen
  • kunt u werken met de nieuwe norm NEN 689 voor blootstellingsmeting

Docent:
dr. Wim van Alphen, Veiligheidskundige, Stichting PHOV

Bestemd voor:
Arboprofessionals met een hbo werk- en denkniveau, die RI&E’s uitvoeren en/of toetsen in de eigen organisatie of in opdracht voor andere organisaties, onder wie:

  • Veiligheidskundigen
  • Arbeidshygiënisten
  • Arbocoördinatoren
  • KAM-coördinatoren
  • Preventiemedewerkers

Accreditatie:
Waardering Hobéon SKO-AH en/of Waardering Hobéon SKO-VK in aanvraag

Datum: woensdag 13 november 2019
Locatie: Hotel Breukelen

Deelnemerstarief:
 € 450,- excl. BTW per persoon.

10% korting abonnees Arbeidsveiligheid.net, Werk & Veiligheid, VCAnieuws.nl.

Organisatie:
Contact: Studiecentrum Kerckebosch 
Postbus 122 - 3700 AC Zeist 
Telefoon 030 6984222
E-mail: klantenservice@kerckebosch.nl

 

Locatie: 
Breukelen
Datum: 
woensdag, 13 november, 2019