Wat is RSI?

RSI is de afkorting van Repetitive Strain Injury. Het is een verzamelnaam voor aandoeningen in de nek, schouders, armen, polsen en handen als gevolg van chronische overbelasting. De oorzaak ligt in langdurige statische belasting van het nek-schoudergebied of in het uitvoeren van repeterende handelingen.
 
RSI-klachten kunnen zich in drie fase voordoen:

  • Fase 1
    Er is een duidelijke relatie tussen oorzaak en pijn. De pijnlijke plek is duidelijk aanwijsbaar.
  • Fase 2
    De relatie tussen pijn en oorzaak is minder duidelijk. Er treden ook klachten op bij het verrichten van andere werkzaamheden dan beeldschermwerk. De pijn kan uitstralen naar andere plaatsen.
  • Fase 3
    Er is sprake van voortdurende pijn. Soms treden fysieke veranderingen op in de aangedane regio.

 

Wie loopt het risico om RSI te krijgen?

Eenderde van de werknemers loopt het risico om RSI te krijgen. Dit zijn mensen die in het werk steeds dezelfde bewegingen maken (repeterende belasting).  Hierbij kan gedacht worden aan mensen die beeldschermwerk verrichten, maar ook mensen die werkzaam zijn in de landbouw, de bouw, de transportsector, de gezondheidszorg etcetera..