Wat u moet weten over de RI&E

Elke organisatie moet een actuele RI&E hebben. Waar moet u op letten bij het maken van een RI&E en bij het prioriteren van de actiepunten? Wat zegt de ARBO-wet hierover? En hoe maakt u een RI&E voor meerdere locaties?

Na het volgen van deze training

  • Kunt u een RI&E uitvoeren in een complexe organisatie
  • Weet u welke risico’s u direct of op korte termijn moet aanpakken
  • Weet u hoe u de RI&E kunt uitvoeren voor een bedrijf met meerdere locaties
  • Bent op de hoogte van actuele wetgeving ten aanzien van de RI&E waarmee u boetes voor uw organisatie kunt voorkomen

In veel risico-inventarisaties worden alle gevaren en risico’s beschreven en in grootte gewogen. Vervolgens worden deze in plannen van aanpak ondergebracht en worden termijnen aan de uitvoering van maatregelen gekoppeld. Deze systematiek kunt u niet bij alle risico’s toepassen. Bepaalde gevaren moeten namelijk direct worden aangepakt omdat hiervoor duidelijke wettelijke voorschriften bestaan. Wanneer deze gevaren en risico’s in een plan van aanpak worden ondergebracht, kan het zijn dat ze nog langere tijd blijven bestaan. De wettelijke voorschriften worden dan overtreden.

De wetgeving is niet duidelijk over de aanpak van de gevaren en risico’s. Aan de ene kant staan er stellige voorschriften en aan de andere kant lijkt het alsof alle gevaren en risico’s via een risico-inventarisatie gewogen en gefaseerd aangepakt mogen worden. Bedrijven worden hierdoor op het verkeerde been gezet.

In de training Wat u móet weten over de RI&E wordt ingegaan op veel aspecten van de RI&E en wordt het duale karakter van de arbowetgeving toegelicht. U krijgt praktische handvatten hoe u hiermee om kunt gaan.

Docent
Uw docent is dr. Wim van Alphen, zelfstandig consultant en trainer in tal van veiligheidskundige en arbeidshygiënische (o.a. microbiologie) onderwerpen. Voert al ruim 20 jaar risico-inventarisaties uit, toetst RI&E’s van anderen en is auteur van het boek Handboek risicobeheersing; een stappenplan voor het maken van een risico-inventarisatie.

Prijs
€ 450,00 excl. BTW per persoon.

Organisatie
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch

Accreditatie
Waardering Hobéon SKO-AH en/of Waardering Hobéon SKO-VK: op aanvraag

Bestemd voor
Preventiemedewerkers
Veiligheidskundigen
Arbocoordinatoren
Consultants die RI&E’s uitvoeren en toetsen

Locatie: 
Omgeving Utrecht
Datum: 
vrijdag, 1 november, 2019