Welke maatregelen moet ik treffen wanneer medewerkers op hoogte werken?

Het Arbeidsomstandighedenbesluit is van toepassing indien er valgevaar van 2,5 m of meer is. In dit besluit is o.a. opgenomen dat bij het verrichten van arbeid waarbij valgevaar bestaat  zo mogelijk een veilige steiger, stelling, bordes of werkvloer is aangebracht of  het gevaar is tegengegaan door het aanbrengen van doelmatige hekwerken, leuningen of andere dergelijke voorzieningen. Het hekwerk of de leuning moet minimaal één meter hoog zijn met een tussenregel of knieleuning op ongeveer een halve meter hoogte. Aan de vloerzijde moet een kantrand of -plank van 15 cm hoogte aangebracht zijn.

Wanneer bovenstaande niet kan zal op veilige wijze een ladder, trap of dergelijke worden gebruikt.

Indien genoemde voorzieningen niet of slechts ten dele kunnen worden aangebracht kunnen ook grote vangnetten aangebracht worden of doelmatige veiligheidsgordels met vanglijnen gebruikt worden. 

Let op: maatregelen gericht op collectieve bescherming hebben voorrang boven maatregelen gericht op individuele bescherming.