Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB): Wat verandert er voor de HR-praktijk

Er zijn nieuwe ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Deze veranderingen hebben veel invloed op de HR-praktijk. Op 1 januari 2020 zal de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) gelden. Dit zal grote gevolgen hebben voor flexwerk en het ontslagrecht.

Door de WAB veranderen de risico’s en de kosten van ontslag en flexwerk. Zo krijgen werknemers weer recht op een vast contract na drie jaar in plaats van twee jaar en verandert de transitievergoeding. Het recht op transitievergoeding geldt vanaf dag 1! Ook de berekeningswijze verandert. De mogelijkheid voor ontslag wordt verruimd. Er kan namelijk een ontbindingsverzoek worden ingediend op meerdere ontslaggronden. Tot nu toe is dat niet mogelijk. Daar kan echter wel een prijskaartje aanhangen van een hogere transitievergoeding. Werkgevers moeten ook vaker een aanbod doen voor een vaste arbeidsovereenkomst, bijv. bij nulurencontracten. Daarnaast komen er nieuwe regels voor payrollmedewerkers en zijn er veranderingen in de premies WW.

Wat betekenen deze veranderingen voor uw organisatie?
Arbeidsrechtadvocaat Saskia Lang informeert u in één middag over de gevolgen van de WAB. In deze training worden aan de hand van praktijkvoorbeelden de maatregelen uitvoerig toegelicht, waarbij ook de overgang van Wet Werk en Zekerheid (WWZ) naar de WAB aan de orde komt. Verder wordt besproken hoe u op de komst van deze nieuwe wet kunt anticiperen, zodat u goed bent voorbereid.

Na het volgen van de training over het de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans ontslagrecht (WAB):

  • Weet u welke (ruimere) ontslagmogelijkheden er komen door de invoering van de WAB
  • Bent u op de hoogte van de veranderingen voor de transitievergoeding
  • Weet u wat de wijzigingen zijn bij tijdelijke contracten, oproepcontracten en nulurencontracten.
  • Kent u de gevolgen van de nieuwe regels voor het inzetten van payrollers
  • Weet u hoe u hoge kosten kunt voorkomen
  • Kunt u zich goed voorbereiden op de nieuwe wetgeving
Locatie: 
Breukelen
Datum: 
dinsdag, 5 november, 2019