Beleidsregel boeteoplegging Arbowet aangepast

Werkgevers die per 1 september nog geen basiscontract hebben, kunnen door een wijziging in de Beleidsregel Boeteoplegging van de Arbeidsomstandighedenwet per direct een boete krijgen. Een andere wijziging is dat bedrijfsartsen beboet kunnen worden als ze hun verplichtingen zoals ze in Arbowet staan, niet nakomen. 

 

Dit gebeurt vanwege de wijzigingen van de Arbowet en het Arbobesluit die per 1 juli 2017 zijn ingegaan. Werkgevers kunnen tevens een boete krijgen als er in het basiscontract geen afspraken staan over de ondersteuning van een werkgever bij zijn verzuimbeleid.

 

Eerst een waarschuwing
Een bedrijfsarts hoeft bij het niet-navolgen van de Arbowet niet meteen bang te zijn voor een financiële klap, want hij zal in eerste instantie een waarschuwing krijgen. Pas daarna kan hij beboet worden voor bijvoorbeeld het niet hebben van een klachtenprocedure of het niet doorverwijzen bij een verzoek om een second opinion, zonder daar een geldige reden voor te hebben.

 

Belangrijke data
De gewijzigde beleidsregel Boeteoplegging is van toepassing op alle nieuwe (basis)contracten die vanaf 1 juli 2017 worden gesloten. Vóór 1 juli 2018 moeten alle contracten voldoen aan de nieuwe regelgeving.

 

Bron: Arboportaal

Beleid en overheid