Nieuwe Ziektewet benadeelt tijdelijke krachten

werkloosheidswet, regeerakkoord

Met het nieuwe regeerakkoord gaan uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk contract er financieel op achteruit als ze in de Ziektewet belanden. Dat zegt de Vakcentrale voor Professionals (VCP).

De uitzendkrachten of werknemers met tijdelijke contracten die in de Ziektewet raken, komen straks niet meer in aanmerking voor de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De wijziging komt bovenop een inkomensterugval die deze groep sowieso al heeft als ze ziek worden: de uitkering die ze krijgen, ligt 30 procent lager dan hun laatste loon.

Rechtzetten van een fout
Het nieuwe kabinet zegt dat dit onderdeel van het regeerakkoord een oplossing is voor een inconsistentie in het huidige Ziektewet-beleid. In de werkloosheidsuitkering staat dat een werkloze ook geen recht heeft op de arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting. Als een WW’er ziek wordt, komt hij in de Ziektewet. Dat betekent dat zijn inkomen stijgt, en dat wil het kabinet niet aanmoedigen. Daarom heeft ze besloten om de kortingen helemaal uit de Ziektewet te halen.

Straf voor ziek zijn
VCP-voorzitter Nic van Holstein uit in Dagblad Trouw zijn zorgen over de veranderingen: ‘iemand met een bruto inkomen van 30.000 euro kan er door deze maatregel jaarlijks wel zo'n 3000 euro netto op achteruit gaan. Hiermee worden werknemers met een tijdelijk contract gestraft wanneer ze ziek worden. Dit onderstreept nog eens waarom een normaal arbeidscontract de norm moet zijn.’ De veranderende wetgeving maakte het tevens lastig om überhaupt arbeidsongeschikt te worden verklaard, want het kabinet wil de theoretische criteria van arbeidsongeschiktheid aanscherpen.

Bron: Dagblad Trouw

Beleid en overheid