Wijziging richtlijn registratie beroepsziektemeldingen

burn-out, ncvb

Bedrijfsartsen en arbodiensten moeten beroepsziekten verplicht melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Dat staat in de Staatscourant van september. De beschikking die dit regelt is vernieuwd per 1 januari 2018.

Net als in de voorgaande periode, is het AMC in Amsterdam in de periode van 1 januari 2018 en 1 januari 2022 opnieuw de aangewezen instelling voor meldingen van beroepsziektes.

Richtlijn registratie burn-out
Eerder dit jaar maakte het NCvB bekend dat er tevens een nieuwe registratierichtlijn komt voor burn-outs. Deze update is gebaseerd op twaalf studies uit elf wetenschappelijke artikelen en onderschrijft, net als de vorige richtlijn, dat een burn-out een beroepsziekte is. De grote verandering zit hem in de factoren die worden beschreven als aanleidingen voor een burn-out. Nieuw is bijvoorbeeld dat de factor ‘hoge inspanning gepaard met lage beloning’ bij voldoende blootstelling op zich al voldoende is om de beroepsziekte overspanning/burn-out te kunnen veroorzaken.

Bron: Ministerie SZW, NCvB