Nieuwe Warenwetten in lijn met Europese Richtlijnen

Voor explosieveilig materiaal, liften en drukvaten van eenvoudige vorm gelden er vanaf 20 april 2016 nieuwe Europese Richtlijnen. Hierdoor moeten verschillende Warenwetbesluiten worden herzien. Dit staat in verschillende artikelen die het Staatsblad onlangs publiceerde.

 

Het doel van het aanpassen van deze Warenwetten is om de wetgeving in lijn te brengen met de Europese Richtlijnen. De grootste verschillen zijn dat de schema’s voor aanwijzing en toezicht en de certificatieschema’s in de Warenwetregelingen voor liften, explosieveilig materieel en materieel vervallen. Dat betekent dat een aanmelding of aanwijzing vanaf 20 april gebeurt op basis van een accreditatie, in plaats van een SZW-beoordeling.

Bron: Arboportaal.nl

Wet- en Regelgeving