De praktijk - Preventie

‘Fysieke belasting is een speerpunt’

Adviseur Arbo & Preventie Jan Klaver

Preventiemedewerkers in heel Nederland doen allemaal hetzelfde werk, dat toch totaal verschillend is. Wie zijn ze, wat doen ze op een dag, wat zijn hun valkuilen of successen? De rubriek Vijf vragen aan… geeft u een kijkje in het dagelijks werkleven van uw collega’s. Jan Klaver is Adviseur Arbo & Preventie bij een bedrijf met 1800 medewerkers in de zorgbranche.

 

Waarom heeft u voor deze functie gekozen?
‘Dertig jaar geleden ben ik als fysiotherapeut begonnen in de zorg. Omdat ik niet verwachtte dat fysiek te kunnen blijven doen, ben ik in 2001 Ergonomie aan de VU gaan studeren en zo ben ik in de arbo terechtgekomen. Het werk is erg uitdagend, zowel werkinhoudelijk als qua opleiding. Zo heb ik net een opleiding arbeidshygiëne afgerond.’

 

Wat is uw gemiddelde dagindeling?
‘Dat varieert heel sterk. De ene dag geef ik les aan ergocoaches, de andere ben ik bezig met werkplekaanpassingen, de volgende met teaminterviews of klimaatmetingen. Daarnaast is er veel mail en heb ik vaak afspraken en overleg. Ik heb één directe collega en er is een secretarieel medewerker op arbogebied.’

 

Wat is uw grootste succes?
‘Op het gebied van fysieke belasting is er veel bereikt de afgelopen tijd. Bij onze nieuwbouw zijn alle ruimten ingericht vanuit de arbo met  voldoende werkruimte en plafondgemonteerde tillifen. Elk team waar sprake is van een verhoogd risico op fysieke overbelasting heeft een ergocoach. Naar aanleiding van mijn afstudeeronderzoek, werken we sinds kort bij zware cliënten standaard in tweetallen en zijn veel nieuwe innovatieve effectieve hulpmiddelen ingezet. Dat levert een forse verlaging van de risico’s op.'

 

Waar heeft u veel van geleerd?
‘We hebben een regionaal Arbonetwerk met andere grote zorginstellingen waar we elkaar op een positieve manier op de hoogte houden van de ontwikkelingen en informatie delen.’

 

Welke tip heeft u voor collega-preventiemedewerkers?
‘Blijf vooral niet te veel achter je bureau zitten om beleidsstukken te maken. Naast regelen en bedenken, is het erg belangrijk om direct contact te hebben met de managers, OR, teamleiders en teams. Het is heel effectief om te weten wat er leeft en speelt in het veld en waar behoefte aan is. Daardoor was de uitslag van bijvoorbeeld het medewerkerstevredenheidsonderzoek geen verrassing voor mij.’ Werk aan je PR: zorg vooral ook dat medewerkers in het bedrijf weten wie jij bent en wat je te bieden hebt.’

 

Wilt u ook meedoen aan deze rubriek en uw collega-preventiemedewerkers een kijkje geven in uw dagelijks werkleven? Stuur een mail naar redactie@werkenveiligheid.nl.

 

Lees hier meer verhalen van preventiemedewerkers:
KAM-coördinator en preventiemedewerker Toon Jansen
Facility & Security Manager Maarten Rüter
KAM-functionaris Hanneke Gijsen
Health & Safety manager Fons Harmsen


Source URL: https://www.werkenveiligheid.nl/preventie/de-praktijk/fysieke-belasting-een-speerpunt