De praktijk

Zitten op het werk
15-10-2019

Kantoormedewerkers zitten wel 10 uur per werkdag. Langdurig zitten verhoogt...

03-10-2019

Elk jaar werken veel mensen op ladders, trappen, steigers, daken, balkons en...

Sinds enige tijd is chroom-6 veel in de actualiteit. Ook op Amsterdamse en Haagse trams werd na onderzoek chroom-6 aangetroffen. In het verleden is chroom-6 veel meer toegepast dan tot voor kort werd aangenomen. Tevens is er bij vele eigenaren van voertuigen, niet bekend of en waar chroom-6 is gebruikt. Naast de goede eigenschappen van chroom-6 (corrosiewerend en goede hechting) kan het in bepaalde gevallen en in bepaalde omstandigheden effect hebben op de gezondheid van mensen en dieren.
18-09-2019

Voor de derde keer in korte tijd werden er chroom-6-verbindingen in de...

Sinds de wijziging van het ‘Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden’ die eind 2017 in werking trad, mogen overheden geen bestrijdingsmiddelen meer gebruiken op verharde oppervlakten zoals stoepen en straten. Ook is het niet meer toegestaan om deze middelen in de groenvoorziening te gebruiken. Het resterend gebruik is vooral ingezet bij het onderhoud van het spoor. Ook daar is een daling te zien, al is die wel minder groot.
16-09-2019

Nederlandse overheidsinstellingen gebruikten in 2018 bijna 5000 kilogram...

In een magazijn wordt vaak met pallets gewerkt. De zwaarste pallets moeten altijd zo laag mogelijk  geplaatst worden. De stellingen in een magazijn kunnen gevaar opleveren als er sprake is van een slechte constructie of als er sprake is van overbelasting.
28-08-2019

Ook het type bedrijfspand heeft invloed op de veiligheid van werknemers....

De ruim zevenduizend overtredingen variëren van een slechte brandbeveiliging tot achterstallig onderhoud aan machines waardoor giftige gassen kunnen weglekken, blijkt uit het onderzoek van de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit (Amsterdam), dat dit najaar wordt gepresenteerd.
20-08-2019

In de chemische sector begingen bijna 500 chemische bedrijven in ruim tien...

Bij de productie van de lijmen en kitten worden oplosmiddelen gebruikt. De dampen die bij het toevoegen van grondstoffen vrijkomen, kunnen door elektrostatische ontlading ontsteken met brand- en explosiegevaar als gevolg.
09-08-2019

Voor de veiligheid van de werknemers heeft de Inspectie SZW een deel van het...

Dit betekent dat er een mogelijk risico is voor mensen op wie deze apparaten worden toegepast. Hoe groot dat risico is, is niet te duiden. Tot op heden zijn er bij de inspectie geen incidenten bekend met niet goed functionerende AED’s van de betrokken types.
11-07-2019

De IGJ roept gebruikers van twee types AED’s van de merken Telefunken en...

Nooit meer wachtwoorden onthouden én alleen toegang tot jouw accounts met jouw vingerafdruk of gezichtsherkenning.  Er zitten voordelen aan het gebruik van wachtwoordvrije inlogmethodes op het werk. Maar vertrouw je die biometrische gegevens toe aan jouw werkgever?
20-06-2019

De Nederlandse werknemer is klaar voor wachtwoordvrije inlogmethodes. Dat...

De rol en positie van de preventiemedewerker
20-06-2019

Een goede preventiemedewerker levert veel op. Maar wat doet een...

Pagina's

Abonneren op De praktijk