Gezondheidsmanagement - Preventie

Bedrijfsartsen: te weinig oog voor klachten door nachtwerk

In de praktijk blijken bedrijven vooral bereid om het werk van individuele werknemers op advies van de bedrijfsarts aan te passen als iemand klachten heeft door het werken in de nacht.

Bedrijven doen onvoldoende om gezondheidsklachten door nachtwerk te voorkomen, vinden 4 op de 5 bedrijfsartsen. Dat blijkt uit een enquête die Pointer, platform voor onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRV, samen met de beroepsvereniging voor bedrijfsartsen (NVAB) heeft gehouden onder bedrijfsartsen over de gevolgen van nachtwerk.

De meerderheid van de ondervraagde bedrijfsartsen (85 procent) ziet mensen met klachten die veroorzaakt worden door het werken in de nacht, zoals slaapproblemen en vermoeidheid. In Nederland werken meer dan 1 miljoen mensen soms of regelmatig in de nacht. Nachtwerk is niet zonder risico’s. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat nachtwerkers een hoger risico hebben op slaapproblemen, hart- en vaatziekten en diabetes type 2.

Advies Gezondheidsraad nauwelijks opgevolgd

Pointer ondervroeg samen met de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) bedrijfsartsen over de gevolgen van nachtwerk. Slechts 1 op de 5 bedrijfsartsen vindt dat bedrijven voldoende doen om gezondheidsklachten door nachtwerk te voorkomen. Dat blijkt uit de enquête die onder 1700 bedrijfsartsen is uitgezet. In totaal reageren er 252 bedrijfsartsen, waarvan er 213 in de praktijk te maken hebben met nachtwerk.

In 2017 adviseerde de Gezondheidsraad de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) al om nachtwerk te beperken, waar dat mogelijk is. Maar volgens bedrijfsartsen gebeurt dit ruim 5 jaar later nog altijd onvoldoende. Het aantal nachtwerkers in Nederland is nauwelijks afgenomen. Ook nu werkt 14 procent van de werkenden soms of regelmatig ’s nachts.

2 op de 3 bedrijfsartsen heeft het werken in de nacht wel eens ter discussie gesteld bij werkgevers. Toch leidt dit nauwelijks tot structurele verbeteringen voor werknemers, zo blijkt uit de enquête. In de praktijk blijken bedrijven vooral bereid om het werk van individuele werknemers op advies van de bedrijfsarts aan te passen als iemand klachten heeft door het werken in de nacht.

Slaapproblemen

Hoeveel van de mensen last heeft van slaapklachten als gevolg van het nachtwerk, is niet bekend. Ook via de enquête is dit moeilijk te achterhalen. Schattingen van bedrijfsartsen van het aantal werknemers dat last heeft van slaapproblemen, lopen sterk uiteen: van 25 tot 75 procent van het totaal.

Uit de enquête onder bedrijfsartsen blijkt dat 1 op de 5 ziet dat slaapproblemen bij nachtwerkers tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Zo is uit de wetenschap bekend dat nachtwerk leidt tot een afgenomen reactievermogen, alertheid en geheugenfunctie, wat weer vaker leidt tot fouten op de werkvloer. Het risico op werkgerelateerde ongelukken als gevolg van slaaptekort is naar schatting 35 procent hoger dan bij een normale slaapduur; bij een verminderde slaapkwaliteit is het risico zelfs 46 procent hoger dan bij een normale slaapkwaliteit.

Bron: Pointer


Source URL: https://www.werkenveiligheid.nl/preventie/gezondheidsmanagement/bedrijfsartsen-te-weinig-oog-voor-klachten-door-nachtwerk