Gezondheidsmanagement

CMR stoffen: Onmisbaar of vervangbaar?
09-12-2019

De cijfers zijn bekend. Het aantal dodelijke slachtoffers door langdurig...

Vooral het aantal werkende 55- tot 65-jarigen en 65-plussers stijgt de laatste jaren sterk. In het eerste kwartaal van 2014 was het aantal werkende 55- tot 65-jarigen net geen 1,3 miljoen, in het derde kwartaal van 2019 ruim 1,6 miljoen.
26-11-2019

In het derde kwartaal van 2019 waren er 9,0 miljoen personen met betaald...

Hoe draagt deze nieuwe richtlijn bij aan een snelle en duurzame terugkeer van een medewerker naar de werkplek?
22-11-2019

De richtlijn voor bedrijfsartsen ten aanzien van de aanpak van werkstress is...

Natuurlijk ingerichte werkplekken dragen aantoonbaar bij aan gezondere medewerkers. De mens is gemaakt om in de natuur te overleven. We zoeken beschutting, uitzicht, leven met de seizoenen en voelen ons thuis bij het lichtverloop, de geluiden en de vormen van de natuur.
23-10-2019

Bedrijven en organisaties hebben de verantwoordelijkheid om hun medewerkers...

Veel ziektegevallen kunnen door gezonde werkomstandigheden worden voorkómen. Bij elf veel voorkomende aandoeningen is een daling tussen de 3 en 25 procent haalbaar, mits er op de werkvloer aandacht is voor de arbeidsomstandigheden. Zorg dat de RI&E up-to-date blijft na veranderingen in het werkproces, bij de aanschaf van nieuwe apparaten en bij eventuele wetswijzigingen.
20-09-2019

In 2018 zijn er vierduizend meldingen van beroepsziekten door 761...

Allergenen kunnen verantwoordelijk zijn voor blijvende schade aan de gezondheid. In het geval van allergische luchtwegaandoeningen is het uitgangspunt om te voorkomen dat het lichaam de stof herkent en overgevoelig raakt. Dit heet sensibilisatie, een cruciaal moment bij het ontstaan van allergische luchtwegklachten. Gaat de blootstelling daarna door, dan leidt dat in veel gevallen tot een allergie zoals astma. Personen die overgevoelig zijn geraakt, blijven dat vaak voor de rest van hun leven.
11-09-2019

In de Arboregeling zijn voor het eerst grenswaarden voor allergenen op de...

Werknemers met gezondheidsproblemen komen eerder in de WW of de bijstand dan mensen zonder die klachten. Daarnaast hebben mensen in de WW en de bijstand met, voornamelijk psychische, gezondheidsproblemen minder kans op uitstroom richting duurstroom werk.
30-07-2019

Gezondheidsproblemen hangen samen met een grotere kans op instroom in de WW...

30-07-2019

Er is bij verzuimbegeleiding en of re-integratie een groot aantal...

Alle bestrijdingsmiddelen zijn in meer of mindere mate giftig en daarmee schadelijk voor de gezondheid. Om die schade te voorkomen worden de middelen getoetst voordat ze op de markt gebracht mogen worden. Bestrijdingsmiddelen kunnen onder andere luchtweg- en huidaandoeningen veroorzaken, maar ook het zenuwstelsel en de vruchtbaarheid/voortplanting schaden en kanker veroorzaken.
25-07-2019

Een Zuid-Hollandse plantenkwekerij is berispt door de Inspectie SZW voor het...

24-07-2019

Hoe gebeurt de voorlichting aan werknemers over gevaarlijke stoffen?...

Pagina's

Abonneren op Gezondheidsmanagement