Gezondheidsmanagement

Veel ziektegevallen kunnen door gezonde werkomstandigheden worden voorkómen. Bij elf veel voorkomende aandoeningen is een daling tussen de 3 en 25 procent haalbaar, mits er op de werkvloer aandacht is voor de arbeidsomstandigheden. Zorg dat de RI&E up-to-date blijft na veranderingen in het werkproces, bij de aanschaf van nieuwe apparaten en bij eventuele wetswijzigingen.
20-09-2019

In 2018 zijn er vierduizend meldingen van beroepsziekten door 761...

Allergenen kunnen verantwoordelijk zijn voor blijvende schade aan de gezondheid. In het geval van allergische luchtwegaandoeningen is het uitgangspunt om te voorkomen dat het lichaam de stof herkent en overgevoelig raakt. Dit heet sensibilisatie, een cruciaal moment bij het ontstaan van allergische luchtwegklachten. Gaat de blootstelling daarna door, dan leidt dat in veel gevallen tot een allergie zoals astma. Personen die overgevoelig zijn geraakt, blijven dat vaak voor de rest van hun leven.
11-09-2019

In de Arboregeling zijn voor het eerst grenswaarden voor allergenen op de...

Werknemers met gezondheidsproblemen komen eerder in de WW of de bijstand dan mensen zonder die klachten. Daarnaast hebben mensen in de WW en de bijstand met, voornamelijk psychische, gezondheidsproblemen minder kans op uitstroom richting duurstroom werk.
30-07-2019

Gezondheidsproblemen hangen samen met een grotere kans op instroom in de WW...

30-07-2019

Er is bij verzuimbegeleiding en of re-integratie een groot aantal...

Alle bestrijdingsmiddelen zijn in meer of mindere mate giftig en daarmee schadelijk voor de gezondheid. Om die schade te voorkomen worden de middelen getoetst voordat ze op de markt gebracht mogen worden. Bestrijdingsmiddelen kunnen onder andere luchtweg- en huidaandoeningen veroorzaken, maar ook het zenuwstelsel en de vruchtbaarheid/voortplanting schaden en kanker veroorzaken.
25-07-2019

Een Zuid-Hollandse plantenkwekerij is berispt door de Inspectie SZW voor het...

24-07-2019

Hoe gebeurt de voorlichting aan werknemers over gevaarlijke stoffen?...

Draag als het kan aangepaste kleding. Smeer je om de twee uur in met anti-zonnebrandmiddel van minimaal factor 20. Smeer vaker als je veel zweet. Drink voldoende water of sportdrank en zorg dat je genoeg zout binnenkrijgt.
23-07-2019

De temperatuur loopt de komende dagen op naar tropische waarden. Voor mensen...

In het onlangs afgesloten pensioenakkoord tussen kabinet, werknemers- en werkgeversorganisaties is afgesproken dat er voor iedereen (dus nu ook voor zelfstandigen) een wettelijke verzekeringsplicht tegen arbeidsongeschiktheid komt. Het kabinet heeft de sociale partners gevraagd om begin 2020 met een voorstel hiervoor te komen.
07-07-2019

Zelfstandig ondernemers zonder personeel hebben vaak vanwege de kosten geen...

28-06-2019

In deze zomermaanden ervaart iedereen weleens (te veel) warmte op de...

Het bewust aan de slag gaan met de thema’s eerlijk, gezond en veilig werk is van groot belang voor het vinden, binden en boeien van goed personeel in een krappe arbeidsmarkt.
13-06-2019

Het bewust aan de slag gaan met de thema’s eerlijk, gezond en veilig werk is...

Pagina's

Abonneren op Gezondheidsmanagement