Psychosociale arbeidsbelasting - Preventie

Veilig werkklimaat bij psychische klachten

We staan te weinig stil bij schaamte en angst
Persoonlijke aandacht op het werk

De werkdruk onder werknemers is de laatste jaren toegenomen. Het risico op uitval door psychische klachten wordt hierdoor ook groter. Hoe kan je een veilig klimaat creëren voor werknemers met psychische klachten?

Wanneer je dreigt uit te vallen met psychische klachten op het werk doe je er alles aan om dat te voorkomen. Gelukkig zijn er daarvoor ook veel professionals om je daarin te ondersteunen. Allereerst wil je het natuurlijk zelf oplossen. Erover hebben met je manager? Liever niet. Medewerkers schamen zich er vaak voor en durven hier niet open over te zijn. Bijvoorbeeld pas je allereerst wat aan in de thuissituatie, zodat ze er op het werk in ieder geval niets van beginnen te merken. Het kan anders toch in de toekomst die promotie of je aanzien in de weg staan. Dit is een veelvoorkomende gedachte van werknemers (Brouwers et al., 2020). Toch blijkt uit alle onderzoeken dat vroegtijdig er over praten, signalen vroeg herkennen en het bespreekbaar maken belangrijk zijn om langdurig uitval te voorkomen (Neyens & Van Audenhove, 2016). In dit artikel wordt specifiek ingegaan hoe er meer rekening kan worden gehouden met werkdruk. Dezelfde uitwerking en benadering met eerlijke vragen...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan nu voor

€ 245,00

per jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet- en regelgeving op Arbowetweter.nl!


Source URL: https://www.werkenveiligheid.nl/preventie/psychosociale-arbeidsbelasting/veilig-werkklimaat-bij-psychische-klachten