Werkwijze - RI&E

Hoe de RI&E kansen biedt om PSA aan te pakken

PSA en de RI&E

Als er risico’s zijn op het vlak van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) binnen je organisatie, dan moet je een verdiepende risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) PSA uitvoeren. Dat blijkt eigenlijk te gelden voor iedere organisatie, want als we kijken naar de landelijke cijfers, dan speelt PSA overal. Toch wordt de RI&E PSA nog steeds onvoldoende belicht. 

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) die jaarlijks wordt uitgevoerd door TNO en CBS voor 2021 geeft aan dat het percentage werknemers dat burn-outklachten (psychische vermoeidheid door het werk) ervaarde na een daling in 2020 weer gestegen is naar het niveau van 2019, namelijk 17%. In 2021 gaf 42% van de werknemers aan dat er (aanvullende) maatregelen nodig zijn ten aanzien van werkdruk en werkstress en 18% wenste (aanvullende) maatregelen als het gaat om emotioneel zwaar werk. Dit is een toename ten opzichte van 2020 (toen 37% en 15%), maar vergelijkbaar met de jaren daarvoor. Algemeen beeld bij de cijfers over de psychosociale arbeidsbelasting is dat 2020 een gunstig jaar was (minder hoge taakeisen, meer autonomie, minder burn-outklachten, minder behoefte aan maatregelen, minder sprake van disbalans werk-privé...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan nu voor

€ 243,00

per jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet- en regelgeving op Arbowetweter.nl!


Source URL: https://www.werkenveiligheid.nl/rie/werkwijze/hoe-de-rie-kansen-biedt-om-psa-aan-te-pakken