ir. Nicole Pikkemaat

Functie
Arbeidshygiënist
Organisatienaam
SBI Formaat
Curriculum Vitae

Kort CV van Ir. Nicole Pikkemaat

WERKGEVER: SBI Formaat: maart 1999 – heden

  • Trainer/ adviseur Expertiseteam Arbeid en Gezondheid, SBI Formaat
  • Daarnaast gecertificeerd vertrouwenspersoon, werkzaam als intern vertrouwenspersoon voor SBI Formaat en extern vertrouwenspersoon voor diverse organisaties
  • Verzorgt trainingen voor VGW(M)-commissies, OR (geregistreerd MZ-trainer), arbocommissies, arbo- en HR-professionals, preventiemedewerkers, leidinggevenden, werknemers, vertrouwenspersonen en klachtencommissies

Onderwerpen:

  • Arbeidsomstandigheden, duurzame inzetbaarheid, werktijden, flexibel roosteren, ongewenst gedrag en werkdruk 

Nevenwerkzaamheden:

  • Lid netwerk zelfroosteren en flexibel organiseren NCSI
  • Redactieraadlid RI&E en Preventie, Werk en Veiligheid

WERKGEVERS VOOR SBI FORMAAT

  • TNO Arbeid
  • Arbodienst GG&GD Amsterdam

Kijk voor mee info op LinkedIn