Wet- en Regelgeving - RI&E

Risico’s gevaarlijke stoffen niet op orde? Geen waarschuwing, direct boete

Als werkgevers de inventarisatie van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en de maatregelen niet op orde hebben kan ernstige gezondheidsschade ontstaan.

Bedrijven krijgen bij het ontbreken van het gevaarlijke stoffendeel in de RI&E direct een boete. De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat strenger handhaven om de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen te voorkomen. De Inspectie gaf voorheen een waarschuwing en gaf pas bij de her-inspectie een boete als de registratie en beoordeling van gevaarlijke stoffen niet op orde was. De afgelopen jaren bleken veel bedrijven de registratie en beoordeling van gevaarlijke stoffen niet op orde te hebben. Zij gingen hier pas mee aan de slag na een waarschuwing van de Arbeidsinspectie.

De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) gaat bedrijven die de registratie en beoordeling van gevaarlijke stoffen niet op orde hebben boetes opleggen. Dit wordt mogelijk doordat de beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving is aangepast. Uit inspecties van de afgelopen jaren blijkt dat veel bedrijven dit niet op orde hebben en pas met het gevaarlijke stoffendeel van de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) aan de slag gaan als de inspectie langs is geweest.

Strenger handhaven

Bedrijven kregen bij het ontbreken van het gevaarlijke stoffendeel in de RI&E eerst een waarschuwing en pas bij een her-inspectie een boete, indien het dan nog ontbrak. Door de aanpassing boeteoplegging krijgen bedrijven geen waarschuwing, maar direct een boete. Bovendien is het bedrag van de boete verhoogd. De regels voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen zijn niet veranderd, maar de inspectie gaat strenger handhaven om zo de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen te voorkomen en de sancties zijn verzwaard.

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen is schadelijk voor de gezondheid van werknemers en kan tot ernstige beroepsziekten leiden. Jaarlijks sterven er rond de 3000 mensen aan beroepsziekten als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Veel meer mensen lopen onherstelbare gezondheidsschade op.

RI&E-verplichting

Alle werkgevers zijn verplicht om een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) op te stellen. Bij het opstellen van een RI&E worden alle risico’s voor gezondheid en veiligheid die op de werkvloer voorkomen geïnventariseerd en wordt de aanpak van die risico’s uitgewerkt. Voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen is het specifiek verplicht om aandacht te hebben in de RI&E voor die stoffen.

Deze aanvullende verplichtingen zijn vastgelegd in artikel 4.2 van het Arbobesluit. Daar moet onder andere in staan welke blootstelling aan welke gevaarlijke stoffen verwacht kan worden. En welke maatregelen bedrijven nemen zodat geen gezondheidsschade ontstaat als gevolg van het werken met deze stoffen. Als werkgevers de inventarisatie van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en de maatregelen niet op orde hebben kan ernstige gezondheidsschade ontstaan.

Bron: Nederlandse Arbeidsinspectie


Source URL: https://www.werkenveiligheid.nl/rie/wet-en-regelgeving/risicos-gevaarlijke-stoffen-niet-op-orde-geen-waarschuwing-direct-boete