Wet- en Regelgeving

Het jaarplan beschrijft hoe de Inspectie het komende jaar resultaten en effecten wil bereiken die bijdragen aan een eerlijke, veilige en gezonde arbeidsmarkt en bestaanszekerheid voor iedereen. Dankzij het regeerakkoord wordt het aantal inspecteurs en rechercheurs volgend jaar verder uitgebreid.
04-12-2019

In 2020 zet de Inspectie extra in op arbozorg en wordt er gekozen voor een...

Uit onderzoek van de Inspectie SZW bleek dat bijna de helft van de bedrijven, die hiertoe verplicht zijn, geen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) had. Bij dertig procent van de bedrijven is alles rond de veiligheid en gezondheid van de werknemers wel in orde, want in het geval van een aanwezige RI&E bleken deze in 40 procent van de gevallen nog onvolledig te zijn. Zonder bijbehorend plan van aanpak met overzicht van de verbeterpunten kan een aanwezige RI&E ook een boete opleveren.
13-08-2019

Uit onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat bijna de helft van de...

De controle voor werken met gevaarlijke stoffen moet worden aangescherpt, zodat bedrijven wel moeten handelen om een boete te voorkomen.
29-06-2019

Elk jaar overlijden drieduizend mensen omdat ze op hun werk zijn...

Alleen een volledige RI&E voldoet aan de eisen van de Arbowet
10-05-2019

De boetes voor het niet naleven van de Arbowet gaan omhoog. De Inspectie SZW...

24-04-2019

Staatssecretaris Van Ark (SZW) ziet voor een landelijke gedragscode...

RI&E 25 jaar
21-01-2019

De risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) bestaat sinds 1 januari...

privacy zieke werknemer, privacy arbeidsongeschikte werknemer
05-06-2018

Werkgevers mogen werknemers niet vragen naar hun klachten als zij...

Hoe zit het met de aansprakelijkheid van de werkgever wanneer een RI&E ontbreekt of onvolledig is?
15-03-2018

De RI&E blijft voor veel bedrijven een lastige verplichting, waarbij...

Veiligheid metaalbedrijven
05-02-2018

81 procent van de nooit eerder gecontroleerde metaalbedrijven was in 2016 in...

15-05-2017

Het flexwerken heeft in Nederland, zeker in de afgelopen jaren, flink aan...

Pagina's

Abonneren op Wet- en Regelgeving