- Sociale veiligheid

Meer meldingen arbeidsongevallen

Pictogrammen voor veiligheidsmaatregelen op de werkplek

Werkgevers zijn verplicht arbeidsongevallen te melden wanneer sprake is van een ziekenhuisopname, blijvend letsel of een dodelijke afloop. In 2023 waren er 4 procent meer meldingen van ongevallen dan in 2022. Dat blijkt uit het Jaarverslag van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Ongevalsonderzoeken

Meldingsplichtige arbeidsongevallen met voldoende aanknopingspunten voor vervolgonderzoek, worden door de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) verder onderzocht. In 2023 ontvangt de NLA 3.866 meldingen van ongevallen, dat is 4 procent meer dan in 2022. In 2023 leidde dit tot 2.493 ongevalsonderzoeken. Het aantal afgesloten ongevalsonderzoeken was 2.448.

Meeste slachtoffers in bouwnijverheid

Net als in eerdere jaren vielen de meeste slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen in de sectoren industrie, bouwnijverheid en handel, vervoer en horeca. Afgezet tegen het aantal banen is de bouwnijverheid in 2023 de sector waarin relatief de meeste slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen vielen: gemiddeld 111 per 100.000 banen van werknemers, gevolgd door de landbouw met 77 en industrie met 71 slachtoffers per 100.000 banen.

In 2023 onderzocht de Arbeidsinspectie in totaal 87 overlijdens in de werkomgeving. Daarbij was in 15 gevallen sprake van een medische oorzaak voor het overlijden. De overige 72 betroffen dodelijke arbeidsongevallen. In 67 gevallen was het overlijden direct aan het werk gerelateerd en in 5 gevallen was er een andere oorzaak, bijvoorbeeld zelfdoding. Het aantal van 72 dodelijke slachtoffers van arbeidsongevallen is vergelijkbaar met andere jaren.

Bron: Nederlandse Arbeidsinspectie


Source URL: https://www.werkenveiligheid.nl/sociale-veiligheid/meer-meldingen-arbeidsongevallen