Beleid en overheid - Preventie

Second opinion bedrijfsarts is exclusief recht van medewerker

Second opinion bij de bedrijfsarts is exclusief recht van de medewerker

Eén van de onderdelen van het basiscontract die elke organisatie met een arbodienstverlener moet hebben, is het recht van de medewerker op een second opinion bij een andere onafhankelijke bedrijfsarts. Het is dus een recht van de medewerker en níet van de werkgever. In hoeverre is de mogelijkheid voor een second opinion op een goede manier ingevuld binnen jouw bedrijf?

“Shoppende werkgevers” zijn in december 2020 aanleiding geweest voor de Nederlandse vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) om hierover expliciet een standpunt in te nemen. In de praktijk blijkt namelijk dat werkgevers gaan ‘shoppen’ bij diverse bedrijfsartsen wanneer zij zich niet kunnen vinden in het advies van een bedrijfsarts. 

Het basiscontract

Elke organisatie moet vanaf 1 juli 2018 een contract hebben afgesloten met een arbodienstverlener wat voldoet aan de minimale eisen zoals vastgelegd in artikel 14 lid 1 en 2 van de Arbowet, ook wel basiscontract genoemd. Eén van de onderdelen van het basiscontract is het recht van de medewerker op een second opinion bij een andere onafhankelijke bedrijfsarts. Dit is opgenomen in artikel 14, lid 2g. Hierin staat duidelijk aangegeven dat dit het recht...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan nu voor

€ 245,00

per jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet- en regelgeving op Arbowetweter.nl!


Source URL: https://www.werkenveiligheid.nl/preventie/beleid-en-overheid/second-opinion-bedrijfsarts-exclusief-recht-van-medewerker