Beleid en overheid

De opgave om asbest uit onze omgeving te verwijderen blijft onverminderd relevant, ook zonder wettelijk verbod. Asbest is schadelijk voor de gezondheid. Het plan van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) bevat onder meer een nieuw fonds met leningen voor mensen die van hun asbestdak af willen.
15-10-2019

Het kabinet komt met een nieuwe aanpak voor het verwijderen van asbestdaken...

Voor werkgevers is er een zogenaamde ‘Wab-checklist’. Zo is het slim om nu al na te gaan voor welke werknemers binnen het bedrijf straks een lage WW-premie moet worden afgedragen, en voor welke een hoge. Dat heeft impact op de loonaangifte.
08-10-2019

Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag...

Straling, stress en andere factoren die verband houden met de organisatie van en de omstandigheden op het werk zijn met werkgerelateerde kanker in verband gebracht. Bovendien zijn er steeds meer aanwijzingen dat blootstelling op het werk aan nanomaterialen of hormoonontregelende stoffen zoals bepaalde pesticiden kanker kan veroorzaken.
30-09-2019

Het grootste problemen voor de gezondheid op de werkvloer, wereldwijd, is...

Hoe ver mag je gaan bij de doorverwijzing van een zieke medewerker?
27-09-2019

Hoe ver mag je gaan bij doorverwijzing van een zieke medewerker? Soms een...

In de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit is vastgelegd op welke wijze een boete wordt vastgesteld bij overtreding van de Arbeidstijdenwet. Bij het handhaven van deze beleidsregel is in de praktijk gebleken dat er aanpassingen nodig waren om de boetes beter te laten aansluiten bij de ernst van de overtreding en de mate waarin de overtreding de persoon of partij verweten kunnen worden.
13-09-2019

Boetes voor het overtreden van de Arbeidstijdenwet sloten niet goed aan bij...

Dat de gevolgen van de stikstofuitspraak zo groot waren, was nog niet duidelijk. Nu is naast de grote projecten ook gekeken naar de bouw van onder meer woningen, wegen en veestallen op regionaal niveau.
06-09-2019

Duizenden bouwprojecten staan  op de tocht sinds de Raad van State een...

De boetes voor de drie betrokken bedrijven zijn allemaal opgelegd om de tewerkstellingsvergunningen van dezelfde groep Roemeense werknemers. Alle drie de ondernemingen vochten de beslissing aan tot de Raad van State. Deze besliste dat de vreemdelingenboetes in alle gevallen terecht door de Inspectie SZW waren opgelegd.
04-09-2019

De door de Inspectie SZW opgelegde vreemdelingenboetes oplopend tot 85.000...

De handreiking van de SER beschrijft hoe sectoren en bedrijven ervoor kunnen zorgen dat uitzendkrachten onder goede en gelijkwaardige omstandigheden starten. Waar de werkgever rekening mee moet houden.
24-08-2019

De SER publiceert de nieuwe handreiking Uitzendwerk, een handreiking...

07-08-2019

De veiligheid van werken in de landbouw krijgt extra aandacht door...

Het verwijderen van asbest gebeurt nog steeds niet veilig genoeg. De Inspectie SZW legde negen keer het werk stil, omdat er te onveilig werd gewerkt.
18-07-2019

Het verwijderen van asbest gebeurt nog steeds niet veilig genoeg. De...

Pagina's

Abonneren op Beleid en overheid