Werkwijze - RI&E

Risico’s die niet in de RI&E staan: vrijwilligers

Vrijwilligers

Sinds 1 januari 2007 was de werkgever alleen verplicht om voor vrijwilligers een RI&E uit te voeren als gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen en biologische agentia. In 2022 is dat ‘stilletjes’ veranderd. De specificering van gevaarlijke stoffen en biologische agentia is uit artikel 9.5a van het Arbobesluit (dat gaat over de verplichtingen voor vrijwilligers) weggehaald, waardoor de werkgever de vrijwilligers altijd mee moet nemen in de RI&E en/of de risico’s voor vrijwilligers apart in kaart moet brengen.

De risico-inventarisatie en -evaluatie en vrijwilligers

Diverse organisaties werken met vrijwilligers. Bijvoorbeeld vrijwilligers die bejaarden ophalen voor een uitje, een toernooi organiseren voor de sportvereniging of rondleidingen geven op een landgoed. Vrijwilligers hebben te maken met arborisico’s. Denk bijvoorbeeld aan de hoge geluidsniveaus tijdens het uitdelen van flyers op een festival of het valgevaar tijdens het klussen op de basisschool. Iedere werkgever met personeel in dienst waarover hij gezag voert, is volgens de Arbowet verplicht een RI&E uit te voeren. Maar hoe zit dat met vrijwilligers? Dit artikel gaan we in op vrijwilligerswerk en de verplichtingen inzake de RI...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan nu voor

€ 245,00

per jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet- en regelgeving op Arbowetweter.nl!


Source URL: https://www.werkenveiligheid.nl/rie/werkwijze/risicos-die-niet-de-rie-staan-vrijwilligers