Wet- en Regelgeving - RI&E

Aansprakelijkheid voor flexwerkers

Wie is aansprakelijk bij een ongeval?

Het flexwerken heeft in Nederland, zeker in de afgelopen jaren, flink aan populariteit gewonnen. Het aantal flexwerkers (tijdelijke werknemers, oproep- en uitzendkrachten) is sinds 2003 gestegen van bijna 1,1 miljoen naar bijna 1,9 miljoen. Het aantal zzp’ers is in die periode gegroeid van ruim 630.000 naar ruim 1 miljoen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Planbureau (CPB). Hoe zit het met de aansprakelijkheid voor ongevallen voor deze almaar groeiende groep?

Zorgplicht
Een werkgever heeft een zorgplicht ten opzichte van zijn werknemers. Dit is bepaald in artikel 7:658 lid 2 BW. Een werkgever moet voorkomen dat een werknemer schade lijdt door ‘de lokalen werktuigen en gereedschappen’ veilig in te richten en ‘zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is’. Alleen wanneer er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer kan een werkgever ‘ontsnappen’ en hoeft hij geen schadevergoeding te betalen mocht er iets mis gaan. Denk bijvoorbeeld aan een werknemer die tegen de uitdrukkelijke instructie in en na meerdere keren te zijn gewaarschuwd op de bouwplaats nalaat een helm te dragen en vervolgens een ongeluk krijgt...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan nu voor

€ 236,00

per jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet- en regelgeving op Arbowetweter.nl!


Source URL: https://www.werkenveiligheid.nl/rie/wet-en-regelgeving/aansprakelijkheid-voor-flexwerkers