Risicoberoepen en sectoren - Sociale veiligheid

Acht maatregelen voor een effectief veiligheidsbeleid

Vanuit de Arbocatalogus agressie en geweld zijn voor werkgevers met een publieke taak acht maatregelen benoemd die de basis vormen van een effectief veiligheidsbeleid. 


De acht maatregelen zijn:
1 Laat externen weten wat uw organisatienorm van acceptabel gedrag is.
bekijk de voorlichtingsfilm >

2 Stimuleer dat uw werknemers elk voorval van agressie en geweld melden.
bekijk de voorlichtingsfilm >

3 Registreer alle voorvallen van agressie en geweld tegen werknemers.
bekijk de voorlichtingsfilm >

4 Train uw werknemers in het voorkomen van en omgaan met agressie en geweld.
bekijk de voorlichtingsfilm >

5 Reageer binnen 48 uur naar de dader die agressie en geweld heeft gebruikt tegen uw werknemers.
bekijk de voorlichtingsfilm >

6 Bevorder het (laten) doen van aangifte van strafbare feiten.
bekijk de voorlichtingsfilm >

7 Verhaal de schade op de dader.
bekijk de voorlichtingsfilm >

8 Verleen nazorg aan werknemers die slachtoffer zijn van agressie en geweld.
bekijk de voorlichtingsfilm >

Om werkgevers bij de uitvoering van de acht maatregelen te ondersteunen, is de ‘Handreiking Agressie en Geweld’ opgesteld. Het beoogt een praktisch naslagwerk te zijn voor beleidsmakers en beleidsondersteuners, zoals personeelsadviseurs, beleidsmedewerkers en Arbocoördinatoren.

De Handreiking Agressie en Geweld kunt u gratis bestellen via het bestelformulier.

Reacties, sancties en maatregelen
Eén van de belangrijkste succesfactoren voor een agressiebeleid is de steun van de hele organisatie. Wil je binnen jouw organisatie duidelijkheid en eensgezindheid over wat acceptabel is en wat niet en over hoe je preventief handelt? Stel een gedragscode op.

Als een klant/ burger ondanks alle inspanning toch agressief of gewelddadig wordt, dan ligt het voor de hand om sanctiemaatregelen toe te passen. Deze maatregelen zijn bedoeld om de medewerker te beschermen tegen agressief en gewelddadig gedrag en de klant/ burger te wijzen op zijn onacceptabele gedrag. Voordat je sanctie maatregelen toepast, ga eerst in een gesprek met de klant / burger waarin:

  • je deze wijst op zijn onacceptabele gedrag;
  • je de klant de mogelijkheid geeft om zijn kant van het verhaal te vertellen;
  • er ruimte is voor excuus en ander gedrag de ruimte krijgt.

Helpt dat niet? Welke mogelijkheden zijn er om een sanctie op te leggen? Pandverbod, kan dat zo maar? Agressie verklaard vanuit een juridisch perspectief staat in de factsheet 'Reacties, sancties en maatregelen bij agressief gedrag'  (623 KB). 

Bron: EVPT.nl


Source URL: https://www.werkenveiligheid.nl/sociale-veiligheid/risicoberoepen-en-sectoren/acht-maatregelen-voor-een-effectief-veiligheidsbeleid