VAKINFORMATIE
Achtergrondartikel | Sociale veiligheid
20-10-2016
Pesten op het werk, conflicten tussen leidinggevenden of collega's... de negatieve effecten zijn voor iedereen... -->
Subsidie voor arbeidsveiligheid
Achtergrondartikel | Wet en regelgeving
07-10-2016
Er is opnieuw subsidie mogelijk voor deskundig advies arbeidsveiligheid: maximaal 10.000 euro. De regeling sluit... -->
laaggeletterdheid, alfabetisering
Achtergrondartikel | Algemeen
09-09-2016
Ruim een miljoen mensen in Nederland heeft moeite met lezen, schrijven, rekenen en werken met de computer. Mede daarom... -->
Veiligheidsthema | Arbeidsveiligheid
03-10-2016
Verschillende referentieperiodes In het Arbobesluit (artikel 4.1 a lid 1) wordt de grenswaarde als... -->
Tool | Arbeidsveiligheid
30-09-2016
Deze Taak Risico Analyse (TRA) kan dienen als basisuitgangspunt bij het maken van een TRA voor het... -->
Abonneren op Werk en Veiligheid - Vakinformatie