Leo ten Brink

Functie
Juridisch Adviseur
Organisatienaam
Rechtskundig Adviesbureau Ten Brink
Curriculum Vitae

Leo ten Brink studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft diverse functies bekleed bij o.a. de Gemeente Amsterdam (senior jurist/hoofd a.i. bij de Bestuursdienst), de Centrale Raad van Beroep (gerechtsauditeur) en de Universiteit van Amsterdam (stafadviseur CvB). Vanaf 1993 heeft hij een eigen juridisch adviesbureau te Almere. Hij is arbeidsrechtjurist, gespecialiseerd in ambtenarenrecht, bestuursrecht en klachtrecht (met name inzake ongewenste omgangsvormen). Hij treedt op als adviseur, voorzitter van bezwaren- en klachtencommissies en heeft veel ervaring met procederen, met name bij de bestuursrechter. Ook is hij docent en mediator in arbeidsgeschillen.  

Hij heeft vanuit zijn werk regelmatig te maken met onderwerpen die te maken hebben met sociale veiligheid.  

Hij is voorts voorzitter van de NVRA (Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs) en bestuurslid van de LVV (Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen). Ook is hij lid van de Raad van Toezicht van OTT (Ons Tweede Thuis).