VAKINFORMATIE
Achtergrondartikel | RI&E

SeRIEus: wie voert de RI&E uit?

Wie de RI&E uitvoert is toch eenvoudig? Een arbodeskundige. In de praktijk zien we inderdaad dat de uitvoering bij de veiligheidskundige, SHEQ Manager, SHE officer, preventiemedewerker of bij een...Lees meer
Arbowetweetje | Wet en regelgeving

Thuiswerken en de RI&E ​​​​​​​

Eén van de middelen om de veiligheid van werknemers te waarborgen is de risico-inventarisatie en -evaluatie (de RI&E). Maar hoe zit dit nu met werknemers die vanuit huis werken? Met de RI&E...Lees meer
Tool | Arbeidsveiligheid

RI&E gevaarlijke stoffen

Bijgaand exceldocument is een voorbeeld van een registratie van gevaarlijke stoffen voor het maken van een verdiepende RI&E gevaarlijke stoffen. In het exceldocument is de hazardklasse (1 t/m 5)...Lees meer
Abonneren op Werk en Veiligheid - Vakinformatie