Ton van Oostrum

Functie
Expert wetgeving en beleid arbo en verzuim
Organisatienaam
Ton van Oostrum
Curriculum Vitae

In het artikel over subsidies staat een verwijzing naar deze profielpagina, voor meer informatie. Dat is onjuist, ik kan het niet zelf veranderen. Bedoeld is te verwijzen naar de PDF ('extra info') aan het eind van het artikel.

Ik was ruim 30 jaar beleidsmedewerker op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ik was verantwoordelijke voor de website Arboportaal en de ontwikkeling naar de Arbobalans, het cijfermatig overzicht van arborisico’s, -effecten en –maatregelen. Ik verzorgde (mede) minstens zeven wetswijzigingen in Ziekte- en Arbeidsomstandighedenwet, vooral over arbodienstverlening.
 
Ik maak nu voor organisaties van branches en arboprofessionals gedegen nieuwsbrieven, publicaties, arbocatalogi en campagneplannen. Werkgevers- en werknemersorganisaties help ik met analyseren van hun stand van zaken in arbo- en verzuimaanpak, en ik adviseer ze over inzet van bedrijfsartsen en verdere arbodienstverlening. Ik verzorg lezingen en cursusdelen, momenteel veel over de wetswijziging ‘versterking betrokkenheid arbodienstverlening’ van juli 2016. Ik behandel deze onderwerpen steeds in relatie met de samenwerking in de polder, de sleutel van het Nederlands sociaal-economisch succes. http://www.tonvanoostrum.nl/