Preventie en beleid - Sociale veiligheid

Wanneer de geheimhoudingsplicht niet geldt

Het ministerie van SZW zet in 2015 het thema ‘Agressie, geweld en intimidatie’ op de agenda en in 2016 is er aandacht voor de preventie van seksuele intimidatie, pesten en discriminatie. Dit zijn ‘veiligheids’onderwerpen waar de preventiemedewerker zich mee mag en moet bemoeien (zie ook het artikel Ongewenst gedrag, de Wet en de preventiemedewerker), maar deze thema’s zijn tevens het primaire werkterrein van vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen. Zij houden zich bezig met het ondersteunen van medewerkers die met ongewenst gedrag geconfronteerd worden en met het adviseren over het beleid van de organisatie rondom ongewenst gedrag.

 

Voor te stellen is dat overleg en contacten tussen preventiemedewerkers en vertrouwenspersonen een positieve bijdrage zouden kunnen leveren aan een effectief beleid en het daarmee veiliger maken van de werkplek. Goed is echter te weten dat vertrouwenspersonen bij overlegsituaties niet over individuele gevallen kunnen spreken en een strikte geheimhoudingsplicht hebben. Piet de Boer, bestuurslid van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV), licht toe wat deze geheimhoudingsplicht inhoudt, wanneer deze doorbroken mag worden en in...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan nu voor

€ 236,00

per jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet- en regelgeving op Arbowetweter.nl!


Source URL: https://www.werkenveiligheid.nl/sociale-veiligheid/preventie-en-beleid/wanneer-de-geheimhoudingsplicht-niet-geldt