‘Bedrijfsarts vaak verwisseld voor geldbesparing’

bedrijfsartsen, werkgevers

Ongeveer een kwart van de werknemers die langer dan zes weken ziek zijn, krijgt een andere bedrijfsarts. Werkgevers wisselen vaak van bedrijfsarts om de kosten van de zieke werknemer te drukken, vooral als de artsen zelfstandigen zijn. Werkgevers zouden hen bijvoorbeeld vragen het beoordelingsverslag zo aan te passen dat de zieke werknemer minder duur wordt. Doet de bedrijfsarts dat niet, dan moet hij vaak plaatsmaken voor een meer welwillende beroepsgenoot.

Dat zegt het consumentenprogramma Radar naar aanleiding van een enquête onder 11.000 mensen. Uit de enquête bleek tevens dat bijna 40 procent van de werknemers die langer dan zes weken ziek zijn geweest, zich benadeeld voelt door de werkgever. Veel van de ondervraagden voelden zich niet goed begeleid, moesten te snel weer aan het werk of kregen bij terugkomst een minder leuke functie. Daarbij zetten de deelnemers ook vraagtekens bij de juridische gang van zaken bij langdurige ziekte. Zo kwamen sommigen in de werkloosheidswet (WW), terwijl ze naar eigen zeggen nog in de ziektewet thuishoorden. Iets meer dan één op de vijf deelnemers die vanuit ze ziektewet de WW in is gegaan, zegt bovendien dat dit onder druk van de werkgever is gedaan. Zo bespaarde de werkgever op de kosten van de zieke werknemer.

Ga dan maar weg
Hans de Wit en Rashied Bakhtali, twee zelfstandige bedrijfsartsen, zeggen tegen Radar dat een onafhankelijke bedrijfsarts verantwoordelijk is voor de begeleiding van een zieke werknemer. Het ontbreekt veel bedrijfsartsen volgens hen echter aan de juiste positie om dit te doen. ‘Wie betaalt, bepaalt,’ is volgens hen het credo binnen de meeste bedrijven. Dit betekent dat werkgevers bedrijfsartsen dus onder druk zetten door hen te vragen beoordelingsverslagen aan te passen als dit de kosten naar beneden kan halen. Zelfstandige bedrijfsartsen die niet op dit verzoek ingaan, zeggen De Wit en Bakthali, kunnen door de werkgever makkelijk vervangen worden door iemand die welwilliger is.

Betaald vanuit de zorgverzekeringswet
In het verleden zijn er verschillende pogingen gedaan om de onafhankelijke positie van de bedrijfsarts in de wet vast te leggen. Toch blijft de discussie over deze onafhankelijkheid springlevend. Zo pleit de Partij van de Arbeid er nu voor dat het huidige kabinet dit probleem hardhandiger aanpakt. Zo zou minister Koolmees van SZW moeten uitzoeken of de bedrijfsarts gefinancierd kan worden vanuit de zorgverzekeringswet. Zodoende komt de arts onder de eerstelijs zorg te staan, waardoor hij onafhankelijker wordt en beter toegankelijk is voor alle werkenden.

Bron: Radar

De praktijk