Werkgever betaalt onnodig voor zieke werknemer met handicap

Wordt een werknemer met een beperking ziek, dan hoeft de werkgever het loon  niet door te betalen. Toch doen ze het vaak wel. Dat onderzocht uitkeringsinstantie UVW. Het lijkt erop, zegt UWV, dat veel werkgevers niet weten dat de overheid via een zogenoemde no-risk-polis het loon doorbetaalt van zieke werknemers met een arbeidsbeperking. 

In meer dan de helft van de ziektegevallen bij werknemers met een handicap, betaalt de werkgever gewoon door. Bij werkenden die (voorheen) een Wajonguitkering ontvangen, gebruikt de werkgever nog het vaakst de no-risk subsidie: zestig procent maakt hier gebruik van, schat het UWV. Maar bij de andere groepen ligt dat veel lager. Voor WAO’ers schakelen werkgevers maar in 17 procent van de gevallen het UWV, als deze werknemers ziek worden.

Weet niet of doet niet?
Het UWV vermoedt dat werkgevers niet van de no-risk regeling weten. Dat, terwijl deze regeling er juist is om werkgevers te verleiden meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. ‘Een andere mogelijke reden van het niet gebruiken, is dat een werkgever bij kort verzuim niet altijd een ziektewetuitkering aanvraagt,’ zegt het UWV tegen Dagblad Trouw.

Cijfers matchen niet
Het UWV verstrekte in de afgelopen vijf jaar jaarlijks ongeveer 35.000 ziektewetuitkeringen op basis van de no-risk-polis. En er waren circa 90.000 mensen aan het werk die recht hebben op deze regeling. Er vanuit gaande dat gemiddeld elke werknemer zich eens per jaar ziek meldt, kloppen de cijfers dus niet. Er zou ruim twee keer zo vaak aanspraak moeten zijn gemaakt op de no-risk-polis.

Wat is het probleem?
Maar, zegt het UWV, het is natuurlijk ook mogelijk dat werknemers het niet melden als ze onder de criteria van die polis vallen. En eigenlijk vinden ze het het niet eens zo’n probleem: ‘De betreffende werknemers hebben een dienstverband, dus dit is ook zonder bekendheid met de no-riskpolis gelukt. En daar gaat het uiteindelijk om: dat mensen met een beperking ook werk krijgen.’

Bron: Trouw

De praktijk