Herman Steensma

Functie
Sociaal en organisatie psycholoog
Curriculum Vitae

Dr. Herman Steensma (1947) is hoofddocent Sociale & Organisatiepsychologie aan de Universiteit Leiden. Hij is ook verbonden geweest aan verscheidene andere universiteiten en research instituten, en was o.a. "visiting professor" aan de Universite Dauphine (Parijs) en gastmedewerker voor bestuurskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkt ook als management consultant.

Herman Steensma was co-initiator van de first biennial Conference on Social Justice Research, en was een van de oprichters van het Leiden Center for Social Justice Research. Ook was hij mede-oprichter van diverse verenigingen en samenwerkingsverbanden:  de Werkgemeenschap Verklarende Sociologie; de Vereniging van Sociale, Organisatie en Arbeidspsychologen; de Stichting Tijdschrift Sociale, Arbeids- en Organisatie Psychologie; het tijdschrift Gedrag & Organisatie; en een interdisciplinair netwerk van agressie-deskundigen.

Zijn researchbelangstelling omvat social justice; agressie en geweld; leiderschap & management; kwaliteit van arbeid; motivatie en satisfactie; gezondheidspsychologie; veranderkunde; total quality management; complexe besluitvorming; groepsdynamica; en positieve psychologie. Hij schreef verschillende boeken en boekhoofdstukken over  deze onderwerpen, en publiceerde daarover ook een groot aantal artikelen in 43 verschillende (inter)nationale wetenschappelijke en professionele tijdschriften. Hij was de "senior  supervisor" van de afstudeerscripties en/of stages van meer dan 380 doctoraal studenten (master's studenten). Ook heeft hij  27 (post)academische cursussen ontwikkeld, en  40 (inter)nationale congressen en symposia georganiseerd. Daarnaast heeft hij enige jaren columns geschreven voor enkele tijdschriften.