‘Controle privacywet moet uitgesteld’

AVG, privacy

Werkgevers willen dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) na de invoering van de nieuwe privacywet op 25 mei 2018 nog even wacht met de controles hierop. Dat schrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer. De nieuwe wet is al jaren geleden aangekondigd, maar de invoeringsdatum komt voor veel werkgevers als een verassing.

Daarnaast is er volgens MKB-Nederland en VNO-NCW onduidelijkheid over de nieuwe regelgeving, vooral onder kleine bedrijven. Zo is er verwarring over de gegevensverwerking van personeel. Daarom pleiten de twee werkgeversorganisaties voor een periode waarin AP slechts gefaseerd controleert op de nieuwe wetgeving en zich vooral inzet op de voorlichting over de nieuwe privacywet.

 

Privacy en sociale wetgeving

De ondernemers constateren nog meer pijnpunten in de nieuwe privacywet. Zo maken zij zich zorgen over de haalbaarheid van de sociale wetgeving als de privacywet intreedt. Zo moeten er volgens MKB-Nederland veel persoonlijke data worden verwerkt bijvoorbeeld om een zieke werknemer te re-integreren. ‘Maak in de wet daarom concreter welke gegevens ondernemers tenminste mogen verwerken om hun taken op gebied van veiligheid- en gezondheidsbeleid goed te kunnen uitvoeren.’

 

Data delen

In dezelfde brief vragen de ondernemers ook om een wettelijke goedkeuring voor het intersectoraal uitwisselen van informatie over fraudeurs. Ze stellen dat ondernemers jaarlijks miljarden verliezen aan fraude en pleiten voor een aanpak zoals in Engeland, waar bedrijven informatie over oplichters met elkaar mogen delen. De AP wil de regel echter houden zoals ze is: bedrijven mogen zulke informatie alleen binnen de sector doorcommuniceren.

 

Bron: HR Praktijk

 

Beleid en overheid