Nieuwe privacywet door Tweede Kamer

AVG, privacy

De Tweede Kamer heeft de AVG, alias de nieuwe privacywet, goedgekeurd. Dit betekent dat alle organisaties in Nederland per 25 mei moeten voldoen aan de nieuwe regels.

Nadat de Autoriteit Persoonsgegevens en de Raad van State het conceptwetsvoorstel voor de Uitvoeringswet  in december inleverde, ontstond er flink wat reuring bij voornamelijk werkgevers. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zagen onlangs hun kans schoon om op het laatste moment nog een wijziging in de privacywet te bepleiten; werkgevers zouden volgens hen de vrijheid moeten krijgen om alcohol- en drugstests op een bredere schaal uit te voeren. Dezelfde organisaties maakten zich eerder al druk over de datum waarop de nieuwe wet uiterlijk geïmplementeerd moet zijn.

Voorlopig vooral voorlichting

Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW zouden vooral kleinere bedrijven moeilijkheden krijgen de nieuwe regels vóór 25 mei door te voeren in hun organisatie, vooral omdat er nog onduidelijkheid heerst over de regels an sich. Ook is het nog niet helder hoe hoog de boete is voor bedrijven die niet aan de wet voldoen. Minister Dekker van Rechtsbescherming heeft inmiddels toegezegd dat de AP zich de eerste maanden na de invoering vooral zal toeleggen op voorlichting. Ook Werk en Veiligheid biedt professionele voorlichtingscursussen over de AVG.

Bron: HR Praktijk

 

Beleid en overheid