Bouwvakkers vaak last van gehoorschade

gehoor, bouwvakkers, inspectie szw

Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf bouwvakkers last heeft van gehoorschade door lawaai op de werkvloer. De Inspectie SZW gaat hierom in de laatste maanden van dit jaar extra streng controleren op geluid op bouwplaatsen.

 

Kennis- en adviescentrum Volandis, die het onderzoek uitvoerde, geeft aan dat 40% van de werknemers op een bouwplaats te maken zegt te hebben met lawaaioverlast. Ruim één op de vijf heeft ook problemen met horen. Bij 13% is zelfs lawaaidoofheid vastgesteld In 2014 kreeg het NCVB al 2490 klachten van gehoorschade, waarvan meer dan 85% afkomstig was uit de bouwsector.

 

Boetes

Met de extra strenge controle wil de Inspectie SZW bijdragen aan het voorkomen van gehoorschade de bewustwording van de gevolgen van lawaai op de werkvloer. De Inspectie treedt in de laatste maanden van dit jaar dan ook direct op als de geluidsbelasting te hoog is. Slaat de decibelmeter hoger uit dan 85 dB(A) zonder dat de werknemers gehoorbescherming dragen, dan worden de werkzaamheden stilgelegd en krijgt het bedrijf een boeterapport.

 

De concequenties

De Inspectie wijst er nog eens extra op dat gehoorschade gevaarlijke gevolgen kan hebben. Zo kan het zijn dat werknemers met een verslechterd gehoor waarschuwings- en instructiesingalen niet of slecht horen. Daarnaast benadrukt de Inspectie de verantwoordelijkheid van werkgevers; zij kunnen erop toezien dat werknemers goede gehoorbescherming dragen, er geluidarme machines worden aangeschaft en werkplekken met een hoog geluidniveau worden gemarkeerd.

Bron: Inspectie SZW

 

Werkwijze