Aanpak fysieke belasting op Schiphol nog onvoldoende

Opstijgend vliegtuig vanaf Schiphol

Bagage-afhandelaren op Schiphol krijgen opnieuw maatregelen opgelegd van de Nederlandse Arbeidsinspectie. De fysieke belasting van de medewerkers is nog te hoog. Vier bedrijven krijgen een last onder dwangsom. De hoogte van de dwangsom verschilt per bagage-afhandelaar. De hoogste dwangsom bedraagt € 1.062.000.

Last onder dwangsom voor te hoge fysieke belasting

De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) legt vier bagage-afhandelaren op Schiphol een voornemen op voor een Last onder Dwangsom (vLoD). Uit inspecties van de NLA blijkt de fysieke belasting van de medewerkers bij de bagageafhandeling nog te hoog is. De nieuwe dwangsommen verschillen per bagage-afhandelaar; de hoogste dwangsom bedraagt maximaal  € 1.062.000. Tegen het voornemen kunnen de bagage-afhandelaren een zienswijze indienen. Zij krijgen daarvoor vijftien dagen de tijd.

De NLA legde vorig jaar aan zes bagage-afhandelaren een last onder dwangsom op. De afhandelaren namen onvoldoende maatregelen om ervoor te zorgen dat de fysieke belasting bij het grondpersoneel voldoende wordt beperkt. Twee bedrijven beperken de fysieke belasting nu voldoende. Zij krijgen daarom geen nieuwe lasten opgelegd. De NLA blijft inspecteren of de tilhulpen ook in de toekomst worden ingezet en dat taken voldoende worden afgewisseld. De eerdere dwangsommen zijn afgerond en worden geïnd over de maanden dat niet aan de last is voldaan. Het gaat in totaal om € 1.095.625.

Verbeterde inzet tilhulpen

Schiphol heeft inmiddels meer tilhulpen die in de toekomst ingezet kunnen worden, naast de tilhulpen die er al zijn. Verbetering is zichtbaar op de luchthaven. Uit controles van de NLA in 2024 blijkt ook dat vier bagage-afhandelaren de beschikbare hulpmiddelen nog niet op alle arbeidsplaatsen gebruiken. En dat er onvoldoende wordt afgewisseld in werkzaamheden.

De NLA eiste in maart 2023 dat het afhandelen van bagage in de bagagehallen de komende jaren volledig geautomatiseerd, dan wel gemechaniseerd wordt. De eis beoogt dat de gevaren voor fysieke belasting van grondpersoneel wordt voorkomen. Bagage-afhandelaren stellen met Schiphol hiervoor een plan van aanpak op. De NLA heeft regelmatig contact met de betrokken werkgevers en Schiphol over de voortgang.

Om te voorkomen dat het grondpersoneel in de tussenliggende tijd te zwaar fysiek wordt belast, moeten afhandelaren er voor zorgen dat beschikbare hulpmiddelen worden gebruikt. Ook moeten de bedrijven er voor zorgen dat er wordt afgewisseld in werkzaamheden. De NLA legt daarom opnieuw maatregelen op om op korte termijn al verandering te realiseren. De nieuwe dwangsommen gaan over de afhandeling van passagiersbagage in de bagagekelders. Ook gaan de dwangsommen over het laden en lossen van bagage bij de vliegtuigen op de platforms.

Last onder dwangsom

Een last onder dwangsom is een verplichting die, in dit geval door de NLA, op grond van de wet wordt opgelegd. Een dwangsom is een bedrag dat betaald moet worden aan de overheid zolang niet binnen een bepaalde termijn aan een verplichting wordt voldaan.

Bron: Nederlandse Arbeidsinspectie