Fysieke belasting, wettelijke verplichtingen en rol preventiemedewerker

Fysieke belasting, wettelijke verplichtingen en rol preventiemedewerker

Als er binnen een bedrijf sprake is van fysiek belastend werk ontstaat de verplichting tot nader onderzoek van deze belasting. Deze verplichting -die mede vanuit de risico-inventarisatie wordt geïnitieerd- vraagt om een gestructureerde aanpak. In de praktijk wordt daar vaak geen goede invulling aan gegeven. Hoe kun je dit wel goed inrichten? En wat is de rol van de preventiemedewerker? 

Lees ook: Fysieke belasting, bestaat dit nog?

Een voorbeeld: Binnen een bedrijf worden regelmatig tilwerkzaamheden uitgevoerd. De vraag binnen de risico-inventarisatie “worden er werkzaamheden uitgevoerd waarbij handmatig gewichten van meer dan 3 kilo worden verplaatst?” wordt met ‘ja’ beantwoord.

In het plan van aanpak wordt dan als enige maatregel opgenomen dat deze medewerkers tilinstructie moeten ontvangen. Dit lijkt op zich een logische stap, maar toch is het dat niet. Het bevestigend beantwoorden van de ‘is er sprake van vraag’ heeft tot gevolg dat er nader onderzoek dient plaats te vinden naar die tilbelasting. Dit om de zwaarte en duur van de fysieke belasting in beeld te krijgen. Mogelijk worden de criteria ten opzichte van fysieke belasting/tillen namelijk overschreden. Dan dient...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan nu voor

€ 236,00

per jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet- en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Gezondheidsmanagement