Zwaarwerkregeling nu ook voor schilders en glaszetters

Werken in de schilder- en (vastgoed)onderhoudsbranche kan op den duur voor lichamelijke klachten zorgen.

In steeds meer sectoren wordt in een nieuw cao de Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) opgenomen. Schilders en glaszetters die 25 jaar of langer zwaar werk verrichten kunnen vanaf januari 2022 eerder stoppen met werken. In de cao Schilders-, Afwerkings-, Vastgoed- en Glaszetbedrijven (SAVG) staan de RVU en de Generatiepactregeling.

Werken in de schilder- en (vastgoed)onderhoudsbranche kan op den duur voor lichamelijke klachten zorgen. Daarom zijn in de nieuwe cao SAVG de RVU en de Regeling Generatiepact opgenomen. Werknemers die minimaal 25 jaar zwaar werk hebben verricht kunnen onder bepaalde voorwaarden eerder stoppen met werken. Met de RVU kan je als werknemer maximaal 3 jaar voor de AOW-datum stoppen met werken. Je krijgt tot aan de AOW-datum een maandelijkse RVU-uitkering (ter hoogte van de AOW-uitkering). Hiervoor moet je stoppen met werken en geen ander betaald werk gaan doen.

Totstandkoming RVU

De Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) is bedacht omdat de pensioenleeftijd stijgt, terwijl niet iedereen zo lang kan doorwerken. Vakbonden wilden daarom een speciale regeling voor zware beroepen. Maar ze konden het niet eens worden met bedrijven en de politiek over wat precies een 'zwaar beroep' is. In het pensioenakkoord van 2019 werd daarom afgesproken dat werkgevers en werknemers samen bepalen of de RVU voor hun branche geschikt is en in de cao moet komen. Ook in de schoonmaaksector, het beroepsgoederenvervoer en de sector Sociale Werkvoorziening komen werknemers met een lang dienstverband in aanmerking komen voor de RVU.

Generatiepactregeling

In de nieuwe cao SAVG is ook de Regeling Generatiepact opgenomen. Dit Generatiepact geeft de mogelijkheid om bij een fulltime arbeidscontract 80% van jouw huidige uren te werken waarbij jouw werkgever 90% loon uitbetaalt en je volledig (100%) pensioen opbouwt. Deelname aan het Generatiepact is vrijwillig. Er is een vastgesteld budget voor gehele sector wat betekent dat  er geen nieuwe regelingen gestart worden als het maximale budget is bereikt.

Bron: FNV

Risicoberoepen en sectoren