Accepteren niet-originele VOG werkt nepverklaringen in de hand

Preventie en beleid
Nieuwsartikel
Vraag altijd de originele VOG van een werknemer. Kopietjes en gemailde pdf-bestanden werken vervalsingen in de hand.

Nadat screeningsautoriteit Justis in 2019 waarschuwde dat er Verklaringen Omtrent het Gedrag vervalst werden, zijn het aantal meldingen van nepverklaringen toegenomen. De afgelopen vijf jaar zijn er 31 registraties geweest van valse VOG’s. Dit blijkt uit de documenten die radioprogramma Argos heeft opgevraagd met een Wob-verzoek.

De afgelopen jaren zijn tientallen valse Verklaringen Omtrent het gedrag ontdekt, vooral in de zorg. Het aantal meldingen is in 2019 snel toegenomen nadat screeningsautoriteit Justis, die verantwoordelijk is voor de uitgiftes van de VOG’s had gewaarschuwd voor nepverklaringen. De VOG is een verklaring waarin staat dat iemands strafrechtelijke verleden geen bezwaar is voor het werk dat hij of zij gaat doen.

Wob-verzoek
Van begin 2015 tot februari 2020 zijn er 31 valse Verklaringen Omtrent het Gedrag geregistreerd. Dit blijkt uit documenten die Argos (VPRO) heeft opgevraagd met de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bij Justis. De meldingen over vervalsingen gaan in meerderheid over de zorg, maar ook kinderopvang, gevangeniswezen, onderwijs en gemeenten komen voor.

Tweede Kamerlid Maarten Groothuizen van D66 zegt tegen Argos dat het nieuws hem zorgen baart. ‘De VOG is bedoeld om te bekijken of mensen in een bepaalde functie een risico opleveren. Als de VOG wordt vervalst, verliest deze uiteraard zijn waarde. Het zou goed zijn als Justis in zijn voorlichting aandacht besteedt aan het belang van een originele VOG.’

Echtheidskenmerken
Hoe kunnen werkgevers zien dat een VOG vervalst is? Accepteer als werkgever alleen de originele VOG en geen pdf-bestand of kopietje. In de praktijk komt het voor dat werkgevers kopieën of gemailde pdf’s accepteren, zo blijkt uit interne communicatie van Justis. Bij een kopie is de controle op echtheidskenmerken niet mogelijk. De acceptatie van pdf’jes en kopieën werkt vervalsingen in de hand, die veelal onopgemerkt blijven. Dat er maar sporadisch vervalste VOG’s worden ontdekt, betekent volgens Justis niet dat het niet vaker voorkomt.

In 2019 was er een flinke stijging van het aantal meldingen betreffende vervalste VOG’s. Dat gebeurde nadat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in augustus expliciet had gewaarschuwd dat er vervalsingen in omloop waren. In 2019 kwamen er vijftien gevallen aan het licht en in de eerste twee maanden van 2020 nog eens twee. In de jaren ervoor schommelde het aantal tussen één en zeven.

‘De inspectie vraagt regelmatig bij toezichtbezoeken aan zorginstellingen hoe zij zich ervan vergewissen dat hun medewerkers in het bezit zijn van een geldige VOG’, liet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aan Argos weten. ‘Bij deze steekproeven tijdens toezichtbezoeken heeft de IGJ nog geen onrechtmatigheden aangetroffen. Een zorgbestuurder moet zeker weten dat een medewerker betrouwbaar is. Een geldige VOG is daarom een verplichting.  Als werkgevers melding willen doen van een valse VOG dan kunnen zij dit doorgeven aan Justis.’

Bron: Argos

Lees meer op overzichtspagina Sociale veiligheid