- RI&E

Whitepaper: Basisrisicofactoren in de RI&E

Basisrisicofactoren

Sinds 1 juli 2022 is het verplicht de achterliggende grondoorzaken van de risico’s in de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) te benoemen en via het plan van aanpak aan te pakken. Het goed kunnen achterhalen van oorzaken van risico’s is van belang omdat daarmee knelpunten in hun kern kunnen worden aangepakt. 

In deze whitepaper worden de verschillende Basisrisicofactoren (BRF's) besproken. Voor het RI&E-instrument IMA (Inspectie Methode Arbeidsomstandigheden) zijn elf BRF’s gedefinieerd:

 1. Ontwerp
 2. Materieel en middelen
 3. Onderhoud
 4. Omgevingsfactoren
 5. Organisatie/procedureel (in deze whitepaper Procedures)
 6. Organisatie/cultureel (in deze whitepaper Organisaties)
 7. Training en opleiding
 8. Inkoop en selectie
 9. Communicatie
 10. Orde en netheid
 11. Gedrag medewerkers

Wim van Alphen Chemicus, microbioloog, hoger veiligheidskundige, arbeidshygiënist
Kees Peereboom Bewegingswetenschapper, psycholoog, ergonoom
Hetty Vermeulen Bewegingswetenschapper, human factors consultant bij vhp human performance

Meer weten? Download gratis de Whitepaper 'Basisrisicofactoren in de RI&E'