Medewerkers betrekken bij de RI&E

RIE medewerkers betrekken

Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden. Een RI&E wordt er beter van als medewerkers erbij betrokken worden. Maar hoe doe je dat?

Veel RI&E’s worden opgesteld door de preventiemedewerker en/of door een externe arbo-adviseur. Hiervoor wordt meestal gebruik gemaakt van checklisten en van een rondgang. De mensen die geïnterviewd worden, zijn veelal de belangrijkste stakeholders (directie, personeelszaken, preventiemedewerker, kwaliteit, ondernemingsraad). Medewerkers worden er vaak zijdelings bij betrokken, meestal vormt een gesprek of interview met de ondernemingsraad de link naar wat medewerkers vinden. Hoe betrek je nu echt medewerkers bij de RI&E?

De meest gebruikelijke methoden om medewerkers te betrekken zijn:

1.    Medewerkers actief betrekken bij het invullen van de RI&E-vragen zelf.
2.    Het door medewerkers laten invullen van een vragenlijst.

Het doel hiervan is om:

  • De mening en beleving van medewerkers over diverse punten in de risico-inventarisatie te kunnen meenemen, zeker wat betreft ‘subjectievere’ punten (zoals werkdruk, dat niet  ‘meetbaar’ is...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan nu voor

€ 245,00

per jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet- en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Werkwijze