Taalverschillen op de werkvloer

Werkwijze

Om veilig en gezond te kunnen werken, is het van belang dat medewerkers instructies, veiligheidsinstructies en arbovoorlichting begrijpen. Preventiemedewerkers worden door onze multiculturele samenleving steeds vaker geconfronteerd met werknemers voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. Taalbarrières kunnen tot gevaarlijke situaties leiden op de werkvloer. Tien tips om een taalbarrière weg te nemen.

Lees meer op overzichtspagina RI&E