De verdiepende RI&E: wat is dat en wanneer stel je die op?

De verdiepende RI&E: wat is dat en wanneer stel je die op?

Soms is het nodig dat naast de basis RI&E ook een verdiepende RI&E uitgevoerd wordt. In welke gevallen is dat zo en wat zet je erin? En moet de verdiepende RI&E ook getoetst worden?

De RI&E is een globale inventarisatie van de risico’s die voorkomen in een organisatie. Het gaat hier om overzicht van blootstelling aan verschillende risico’s in een bedrijf, bijvoorbeeld onder andere de gevaren van het werken met werktuigen, machines en andere hulpmiddelen. Ook het werken met bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen is een risico dat in de RI&E benoemd zal moeten worden. Een verdiepende RI&E is eigenlijk precies wat de naam ook zegt: een nadere verdieping van risico’s die al globaal opgenomen zijn die de ‘basis-RI&E’. De aanwezige risico’s bepalen de diepgang van de RI&E. Kunnen de risico’s niet goed ingepast worden in de ‘basis-RI&E’, dan kan een verdiepende RI&E nodig zijn.  

Wanneer is een verdiepende RI&E nodig?

Bijvoorbeeld ten aanzien van gevaarlijke stoffen geldt dat de enkele constatering dat er een risico is op blootstelling aan specifieke gevaarlijke stoffen, nog niet met zich brengt dat er een complete inventarisatie is. Het arbobesluit bepaalt bovendien ten aanzien van...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan nu voor

€ 236,00

per jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet- en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Wet- en Regelgeving