Waardering voor arbo-professionals neemt toe

Hulp en opvang
Nieuwsartikel
In vergelijking met 2016 zijn medewerkers nu bijvoorbeeld meer te spreken over het contact, de werkwijze en toegankelijkheid van de arbo- professionals. Ook is er een betere beoordeling voor de manier waarop met privacy wordt omgegaan.

Werknemers waarderen het werk van de arbo-professional meer dan drie jaar geleden. Vooral als het gaat om de vriendelijkheid, de duidelijkheid van gemaakte afspraken, het nakomen ervan en de genomen tijd voor de werknemer. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van OVAL, de brancheorganisatie van arbodiensten. De tevredenheid over de arbodienst in het algemeen is gelijk gebleven.

In vergelijking met 2016 zijn medewerkers nu bijvoorbeeld meer te spreken over het contact, de werkwijze en toegankelijkheid van de arbo- professionals. Ook is er een betere beoordeling voor de manier waarop met privacy wordt omgegaan.

Ipsos ondervroeg ruim 900 medewerkers die dit jaar contact hadden met een arbodienst. Verschillende aspecten zijn onderzocht, zoals de communicatie met de arbodienst, de gemaakte afspraken en de manier van werken. Hierbij is niet alleen de dienstverlening van de bedrijfsarts, maar ook die van de casemanager of contactpersoon en ‘andere medewerkers’ van de arbodienst tegen het licht gehouden.

Vertrouwelijkheid 
Over de gehele linie is de tevredenheid over de arbodienst gelijk gebleven. Zo’n 70 procent gaf aan ‘tevreden’ of zelfs ‘zeer tevreden’ te zijn. De waardering voor de casemanager of contactpersoon van werknemers is gestegen, zo blijkt. In 2016 gaf bij een soortgelijk onderzoek 66 procent van de ondervraagden nog aan ‘tevreden’ of ‘zeer tevreden’ over hen te zijn, in april van dit jaar was dat 71 procent. Vooral als het gaat om de vriendelijkheid, de duidelijkheid van gemaakte afspraken, het nakomen ervan en de genomen tijd voor de werknemer liggen de scores hoog. Tevens wordt de casemanager beter beoordeeld op gebied van privacy. Zo nam het percentage medewerkers dat zich minimaal tevreden toonde over het vertrouwelijk omgaan met persoonlijke gegevens tussen 2016 en 2019 toe van 66 naar 75 procent.

Ook het oordeel over andere medewerkers van de arbodienst is onderzocht. 63 procent van de ondervraagden zei hier ‘zeer tevreden’ of ‘tevreden’ over te zijn. Zij zijn vooral content over de manier waarmee met vertrouwelijke gegevens wordt omgegaan en de duidelijkheid van gemaakte afspraken.

Taakdelegatie
Volgens directeur Petra van de Goorbergh van brancheorganisatie OVAL laten de uitkomsten positieve effecten van taakdelegatie binnen de bedrijfsgezondheidszorg zien. ‘Het draait tegenwoordig niet alleen om de bedrijfsarts en die benadering blijkt goed te werken. Goede bedrijfsgezondheidszorg en preventie vraagt namelijk om teamwork waarbij krachten van bedrijfsartsen, casemanagers, arbo-verpleegkundigen en andere professionals worden gebundeld. Zo wordt ieder op zijn of haar deskundigheid ingezet en is meer ruimte voor maatwerk.’

Begin mei heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de zogeheten Werkwijzer Taakdelegatie gelanceerd. Hierin staat wat taakdelegatie inhoudt en wordt uitgelegd hoe het in de praktijk in zijn werk gaat. Kern van de samenwerking is dat bepaalde uitvoerende taken worden uitgevoerd door specialisten, zoals de casemanager of arbeidsdeskundige, met als doel om de kwaliteit te verhogen door doeltreffender te werken.

Bron: OVAL

Lees meer op overzichtspagina Sociale veiligheid