Schoonmaakbedrijven beboet voor overtreden arbeidswetten

Preventie en beleid
Nieuwsartikel
Na integraal onderzoek onder ruim tweehonderd schoonmaakbedrijven en hun inleners zijn vier op de vijf bedrijven beboet voor in totaal 4 miljoen euro.

Na integrale controles bij ruim tweehonderd schoonmaakbedrijven en inleners is er voor 4 miljoen euro aan boetes en navorderingen geïnd voor onder andere het overtreden van de Arbeidsomstandighedenwet. Verder zijn er drie strafrechtelijke procedures tegen bedrijven gestart. De Inspectie SZW voerde deze controles de afgelopen vier jaar samen met de Belastingdienst, het UWV, de IND, het OM en gemeenten uit.

De partners controleerden in de periode 1 januari 2016 tot 1 april dit jaar bij zestig schoonmaakbedrijven en 145 inleners. Bij 82% van de inspecties zijn meerdere overtredingen geconstateerd. In totaal werden er 85 boeterapporten opgemaakt voor het overtreden van arbeidswetten en twaalf schriftelijke waarschuwingen gegeven. Drie strafrechtelijke procedures zijn gestart, twee door de FIOD en één door de directie Opsporing van de Inspectie SZW.

Boetes en navorderingen
Verder zijn er door de Belastingdienst twintig onderzoeken gestart naar het te laat of niet betalen van loonheffingen en belastingen. Het UWV en de gemeenten hielden zich bezig met onderzoek naar uitkeringsfraude. De IND richtte zich op onrechtmatig verblijf. In totaal werd aan boetes en navorderingen bijna 4 miljoen euro betaald en dit bedrag kan nog fors verder omhoog gaan, omdat nog niet alle onderzoeken zijn afgerond.

De integrale aanpak heeft geleid tot een duidelijk signaal richting malafide schoonmaakbedrijven en hun inleners dat overtredingen niet worden getolereerd en worden bestreden. De fraudevormen waren zeer divers: van ontduiking premie- en belastingbetaling tot uitkeringsfraude en van illegale arbeid tot uitbuiting en intimidatie. Het strafrechtelijk onderzoek van de Inspectie SZW betrof valsheid in geschrifte en mensensmokkel en loopt momenteel nog.

Landelijke Stuurgroep Interventieteams
De Inspectie SZW heeft in deze aanpak met de partners als interventieteam samengewerkt via de Landelijke Stuurgroep Interventieteams. Doel van deze samenwerking is het voorkomen en terugdringen van belasting- en premiefraude, toeslagenfraude, uitkeringsfraude en overtredingen van de arbeidsomstandighedenwet.

Bron: Inspectie SZW

Lees meer op overzichtspagina Sociale veiligheid