1 op de 5 werknemers voelt zich wel eens sociaal onveilig

Een groot deel van de respondenten geeft namelijk aan dat er binnen hun organisatie geen proces, meldpunt of vertrouwenspersoon aanwezig is om sociaal onveilig gedrag te melden, of dat dit bij hen niet bekend is.

Het merendeel van de Nederlandse beroepsbevolking voelt zich op de werkvloer sociaal veilig. 1 op de 5 werknemers ervaart wel eens sociale onveiligheid op het werk. Bij een kwart van de bedrijven is het niet duidelijk waar werknemers die zich onveilig voelen terecht kunnen. Dit blijkt uit de Discriminatie Arbeidsmonitor van de Nationale Vacaturebank.

Meer vrouwen dan mannen voelen zich wel eens sociaal onveilig op het werk. Volgens de 2500 respondenten van de Discriminatie Arbeidsmonitor is er sprake van sociale veiligheid wanneer er respectvol met elkaar om wordt omgegaan (67%), wanneer ze vrij zijn om zichzelf te kunnen zijn (59%) en wanneer ze niet worden beoordeeld op grond van gender, afkomst, geslacht of geaardheid (59%). Voor de Discriminatie Arbeidsmonitor 2022 van de Nationale Vacaturebank zijn zowel werknemers, werkgevers, werklozen en zzp’ers ondervraagd.

Geen meldpunt of vertrouwenspersoon

Sociale onveiligheid wordt vaker ervaren door medewerkers met een bi-culturele achtergrond. Ruim driekwart voelt zich sociaal veilig, maar toch is er nog voldoende werk aan de winkel. Een groot deel van de respondenten geeft namelijk aan dat er binnen hun organisatie geen proces, meldpunt of vertrouwenspersoon aanwezig is om sociaal onveilig gedrag te melden, of dat dit bij hen niet bekend is. Vooral binnen het MKB (31%) valt het op dat hier in de organisatie weinig over wordt gesproken. Er is dus werk aan de winkel. Sociale veiligheid moet de norm zijn binnen elke organisatie. Als er een onveilige situatie is, moet je weten waar je terecht kunt en dat er serieus mee om wordt gegaan.

Van de Nederlandse beroepsbevolking heeft 16% wel eens te maken gehad met discriminatie op het werk; dat geldt met name voor de jongere generatie tot 35 jaar. Van de ondervraagden kent 12% wel iemand die eens te maken heeft gehad met discriminatie, of heeft dit zien gebeuren bij collega’s. Het gaat dan bijvoorbeeld over het ontvangen van negatieve opmerkingen (47%) of over ongelijke behandeling (40%). Wanneer dit gebeurt, zijn mannen sneller geneigd zich uit te spreken en het aan te kaarten.

Collega's kaarten discriminatie aan

In 3 op de 10 gevallen wordt er echter helemaal geen melding gemaakt of actie ondernomen. In bijna 1 op de 3 situaties waar werd gediscrimineerd, was het een collega die actie ondernam. Ook het management speelt hierin een essentiële rol. Zij zijn verantwoordelijk voor een werkklimaat waarin het geven van feedback normaal is, en waar op de juiste manier gehandeld wordt wanneer het nodig is.

Ruim een derde van de Nederlanders verwacht dat discriminatie de komende jaren niet zal verminderen. 1 op de 6 werknemers verwacht juist dat discriminatie op de werkvloer minder zal worden. Bedrijven en organisaties moeten aandacht blijven besteden aan sociale veiligheid op het werk, zodat de veiligheid op de werkvloer te allen tijde is gewaarborgd.

Bron: Nationale Vacaturebank

Algemeen sociale veiligheid