Werkgerelateerde stress is de belangrijkste ontslagreden voor werknemers met onregelmatige werktijden

Meer dan driekwart van de werknemers met onregelmatige werktijden is ervan overtuigd dat ze eenvoudig een andere baan kunnen vinden wanneer ze hiernaar opzoek gaan.

Een kwart van de werknemers met onregelmatige werktijden nam het afgelopen jaar ontslag of wisselde van baan. De belangrijkste reden daarvoor was werkgerelateerde stress. Dit blijkt uit onderzoek van managementplatform Quinyx onder 1500 mensen met onregelmatige werktijden in onder meer de horeca, logistiek, retail en zorg. Drie kwart van de ondervraagden is ervan overtuigd dat ze op dit moment eenvoudig een andere baan vinden als ze daarna opzoek gaan.

Vier op de tien werknemers met onregelmatige werktijden hebben het afgelopen jaar overwogen om hun baan op te zeggen blijkt uit het onderzoek van Quinyx, provider van AI-gedreven workforce management software. Met het onderzoek worden jaarlijks de wensen en behoeften van mensen met onregelmatige werktijden gepeild.

Werkgerelateerde stress

Een kwart van de respondenten geeft aan het afgelopen jaar daadwerkelijk van baan te zijn gewisseld of zijn of haar baan opgezegd te hebben. De nummer één reden hiervoor is werkgerelateerde stress (20%). Ook het gebrek aan loonsverhoging (19%) en doorgroeimogelijkheden (17%) worden vaak genoemd. Andere veel voorkomende redenen om van baan te wisselen zijn de mate waarin werk het persoonlijke leven beïnvloedt, een onprettige werkomgeving en onvoldoende waardering.

Meer dan driekwart van de respondenten is ervan overtuigd dat ze eenvoudig een andere baan kunnen vinden wanneer ze hiernaar opzoek gaan. Dat is een opvallende stijging ten opzichte van vorig jaar, toen 61 procent hiervan overtuigd was.

Personeel aantrekken en behouden

‘Door de ongekend krappe arbeidsmarkt ontstaat er een shift in de relatie tussen werknemers en werkgevers,’ zegt vice-president Maarten de Boo van Quinyx. ‘Werknemers in sectoren als de zorg, retail, horeca en logistiek staan sterk in hun schoenen. Als ze willen, kunnen ze zo ergens anders aan de slag. Werkgevers lijken tegenwoordig dan ook sterker afhankelijk te zijn van hun werknemers dan andersom. Het is voor werkgevers daarom echt de hoogste tijd om alles op alles te zetten om personeel aan te trekken én te behouden.’

Werkplezier staat met 36 procent met stip bovenaan als belangrijkste factor in een baan, gevolgd door flexibiliteit in het werkschema (21%) en loonsverhoging (17%). Loonsverhoging zou bovendien voor de helft van de respondenten invloed hebben op hun motivatie. Ook duidelijkere doorgroeimogelijkheden, waardering voor het geleverde werk, meer flexibiliteit en minder werkgerelateerde stress zouden leiden tot een verhoging in motivatie op het werk, aldus de werknemers.

Bron: Quinyx

Risicoberoepen en sectoren