Tegemoetkoming voor beroepsziekten door gevaarlijke stoffen vrij onbekend

Veiligheidssymbolen voor in een werkomgeving

Als gevolg van het werken met gevaarlijke stoffen kunnen mensen met een beroepsziekte een éénmalige financiële tegemoetkoming krijgen. Sinds 1 januari 2023 kunnen mensen met longkanker door asbest, allergisch beroepsastma en schildersziekte een aanvraag indienen.

Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB)

De Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB) geldt voor (oud-)werknemers of zelfstandigen met longkanker door asbest, allergisch beroepsastma en schildersziekte (CSE). Zij kunnen een aanvraag voor de tegemoetkoming indienen bij het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG).

Vernieuwde TSB-regeling geldt ook voor zelfstandigen

Voor de oude regeling kwamen alleen werknemers in aanmerking die in het verleden waren blootgesteld aan gevaarlijke stoffen op het werk. De huidige regeling geldt voor alle werkenden met gediagnostiseerde longkanker door asbest, allergisch beroepsastma en schildersziekte (CSE). Dit betekent dat ook zzp’ers aanspraak kunnen maken.

In de toekomst komen ook werkenden met andere beroepsziekten door gevaarlijke stoffen in aanmerking voor een tegemoetkoming. Wanneer dat gebeurt en welke beroepsziekten dat zijn, bepaalt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bron: Sociaal-Economische Raad (SER)